Kunstcommissie

De Kunstcommissie (KCH) is opgericht eind 1993. In het kader van De Ploeg wilden zij graag kunst naar Hoogkerk brengen en bovendien de kunstkring De Ploeg promoten.
Gedachten en ideeën werden op papier gezet en zo is het “Ploegplan” in 1994 ontstaan. Ook onderzocht KCH de mogelijkheid om van Hoogkerk een “Ploegdorp”te maken : “de hand aan de Ploeg”. Er was wel iets van kunst aanwezig, maar niet overvloedig. Met het Ploegplan wil de KCH Hoogkerk promoten met Ploegkunst. De KCH ontwikkelde plannen om bewoners te informeren over hun “Ploegwijk.
De straten van bijna heel Hoogkerk-Zuid en Ruskenveen zijn genoemd naar leden van De Ploeg, in 1998 bestond zij 80 jaar en dat was de reden om met het kunstplan te komen. Namen zoals Ekke Kleima, Riekele Prins, Jan van der Zee en Job Hansen zijn bij vele Hoogkerkers bekend, maar weinigen zijn op de hoogte van de achtergrond van deze mensen. Eerst werd wekelijks in de Reclamebode een straatnaam belicht. Daarna werd het Ploegstratenboekje uitgebracht met foto’s van de desbetreffende straten.
De commissie wil ook kleine en grotere projecten organiseren, voor jong en oud, samen met de scholen, de Vensterschool, de Openbare Bibliotheek, met de verenigingen, de kerken, de wijk- en de buurtcentra. Een groter project is bijvoorbeeld kunst aanbrengen in openbare ruimten, wandschilderingen op gevels, het plaatsen van objecten in en om bedrijven, in parken, dorpsmarkeringen, kunst op rotondes.

De Kunstcommissie Hoogkerk is gestopt in april 2020.

Nieuwsartikelen van de kunstcommissie:

Zie Facebook Kunstcommissie voor het overzicht activiteiten na 2012