Voorzieningen

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Belangrijke telefoonnummers

Ambulance, brandweer, politie  112
Politie (geen spoed) 0900 8844, chatten met de politie: https://www.vraaghetdepolitie.nl/
Dokters Dienst Groningen
tel: 0900-9229 (buiten kantooruren)
Gemeente Groningen 14050 (geen netnummer)
Meldingen woonomgeving (ook straatverlichting) 050-3671000
Meldpunt Overlast 050 587 58 85, werkdagen 10:00 – 17:00 uur
Zorg en Welzijn: WIJ-Hoogkerk 050-3674566, werkdagen 9:00 – 17:00 uur

A

Accomodaties

Dorpshuis Hoogkerk
Zuiderweg 70
Contactpersoon: Koos Tak,
tel: 050-5375240
Activiteitenprogramma tot december 2017
Reserveringen 050-5375230
info@dorpshuishoogkerk.nl


De Strinke,
Peizerweg 168
Beheer Strinke via Dorpshuis Hoogkerk
tel: 050-5375240

B

BANKINSTELLING

Brievenbussen

http://www.postnl.nl/locatiewijzer

C

D

E

 • Nog geen informatie

F

 • Nog geen informatie

G

GABRIEL-WOONZORGCENTRUM (Dignis/Lentis)
Gabriëlstraat 26
9744 KC Groningen
tel: 050-5561600
h.folkertsma@lentis.nl

Buurtrestaurant De Gabriël
tel: 050-5561610

Gemeentelijke voorzieningen

Gemeente algemeen

Wijkservicecentrum
Tel: 14050 (centaal nummer)
Email: info@groningen.nl

Afdeling Burgerzaken
Op maandag t/m vrijdag van 8.00-12.00 uur. Alle handelingen op het gebied van Burger- zaken: geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, overlijden, Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten, rijbewijzen.

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (Sozawe)
Voor informatie kunt u bellen naar dienst SoZaWe: 050-3675222

Meldingen woonomgeving
Tel: 050-3671000

Ophalen huisvuil/oud papier
Grof huisvuil tegen betaling: 050-3671000, zie ook de afvalwijzer

Meldpunt Overlast

Gemeente overig:

H

 • Nog geen informatie

I

 • Nog geen informatie

J

 • Juridisch Spreekuur
  Dorpshuis Vensterschool
  Zuiderweg 70
  Dinsdag 17.00-18.00 uur
  Niet telefonisch bereikbaar

K

Kerken

 • Protestantse Gemeente te Hoogkerk
  www.pghoogkerk.nl
 • Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk
  www.gkvhoogkerk.nl
 • Salvator-Mariaparochie (Groningen)
  www.salvatormariaparochie.nl
 • Geredja Indjili Maluku (Moluks Evangelische Kerk, Alexanderstraat 5, 9744 BX Groningen, Secretariaat: Dhr. H. Hallatu, Industriestraat 72, 9744 BW Groningen, 050-5568089, gimhgk@gmail.com Predikant: Ds. M. Ruhulessin-Pattipeilohy, Diensttijden: 10.00 uur en/of 13.00 uur.

Kerk Leegkerk
Coehoornsingel 14
9711 BS Groningen
tel: 050-3181433
info@blgroningen.nl

Vereniging Vrienden van de kerk Leegkerk
Noodweg 5
9746 TD Leegkerk
tel: 050-5567255

KINDEROPVANG en BUITENSCHOOLSE OPVANG

Peuterschool Dribbel
Zuiderweg 70/10
9744 AP Groningen
tel: 050-5375254
mailadres: dribbel@kidsfirst.nl

Peuterschool de Smurf en BSO Hoogkerk
De Sanstraat 13
9744 HW Groningen
tel: 050-5565860
mailadres: smurf@kidsfirst.nl

Kids First Kinderopvang locatie De Gravenburger
Maresiusstraat 22
9746 BJ Groningen
tel: 050-5530766
mailadres: info@kidsfirst.nl
website: www.kidsfirst.nl

De Gravenburger KDV
Maresiusstraat 20
9746 BJ groningen
tel: 050-5530980
mailadres: degravenburger@kidsfirst.nl

Peuterschool Ukkie Dukkie
Maresiusstraat 24
9746 BJ Groningen
tel: 050-5566014
mailadres: ukkiedukkie@kidsfirst.nl

Kinderdagverblijf Ranonkel
Zuiderweg 70/8
9744 AP Groningen
tel: 050-5375250

BSO Ranonkel
Zuiderweg 70-8
9744 AP Groningen

Kinderdagverblijf Jabadoo
Eemsgolaan 11
9727 DW Groningen
tel: 050-5200910
www.jabadoo-kinderopvang.nl
mailadres: info@jabadoo-kinderopvang.nl

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Kruimeltje
De Verbetering 6
9744DZ Groningen
tel: 050-5590095
website: www.kdvkruimeltje.nl

Kinderdagverblijf De Kleine Prins
Zuiderweg 75
9745 AC Groningen
tel: 050-5530663
info@kdvdekleineprins.nl

Kleinschalig Kindercentrum Doortje Dartel
Bonhoefferstraat 34
9746 BX Groningen
tel: 050-5711114 of 06-12176147

Hulp4kids
James Baldwinstraat 84
9746 AH Groningen
tel: 06-42072110
mailadres: info@hulp4kids.nl
website: www.hulp4kids.nl

L

 • Nog geen informatie

M

N

O

 • Nog geen informatie

P

 • Nog geen informatie

Q

 • Nog geen informatie

R

 • Nog geen informatie

S

Speeltuinen

 • Speeltuin De Kreukelhof
  Drakesteynstraat 29
  Telefoon: 050-5566302
 • Speeltuinvereniging Voor Hoogkerks Jeugd
  Noorderstraat 14
  Telefoon: 050-5565913
 • Sportpark Hoogkerk
 • Suykercafé Hoogkerk
  Vensterschool Hoogkerk Zuiderweg 70

T

 • Theresiakapel Hoogkerk
  Zuiderweg 38
  9745 AD Groningen
  tel: 06-10207180
  www.theresiakapel.nl

U

 • Nog geen informatie

V

 • Vrijwilligersvacaturebank
  Zoek je vrijwilligerswerk in je buurt of wil je je vanuit huis inzetten? Je kunt hierop selecteren om een passende vacature te vinden.

W

 • Wij(k)Werken Hoogkerk,
  De Verbetering 3, ‘ 06 29229316
  Contactpersonen: Koos van der Klok en Inge Stroek
  Email k.vanderklok@werkpro.nl Tel. 06 29229316
  i.stroek@werkpro.nl   tel. 0629482284
  Zie http://www.ruilertje-wijkwerken-hoogkerk.nl/Mensen die hun eigen wijk socialer, schoner en mooier maken. Dat is Wij(k)Werken een project voor wijkbewoners en door wijkbewoners die geen regulier werk hebben, voor vrijwilligers of voor mensen die een participatiebaan of zinvolle dagbesteding zoeken. Begeleiders bieden ondersteuning bij het werk.
  Het buurthuis is een ontmoetingsplek in de wijk. Het beheer van buurthuizen is dan ook een van de belangrijkste werkzaamheden. Ander werk dat Wij(k)Werken doet zijn klussen in scholen, buurtcentra en speeltuinen, het ondersteunen van woningcorporaties en het verzorgen van een computerspreekuur. Het werk is veelzijdig en nuttig.
 • Bij Wij(k)Werken is nu ook Kledingruilwinkel ’t Ruilertje.
  Een moeder uit Hoogkerk zag veel kinderen op school in te kleine, kapotte en vieze kleding. Dat bracht haar op het idee van een kledingruilwinkel. U kunt o.a. kleding, accessoires, schoenen etc. ruilen. Verder maken wij:
  Vakantieboxen voor schoolkamp/ zomervakantie.
  Schoenendozen bij Kerstactiviteiten
  Verder: uitleen Verkleedkleding, hergebruik oude kleding, tassen etc.
  Openingstijden: werkdagen 09.00-13.00 (niet tijdens schoolvakanties en margedagen),
  De Verbetering 3,
  Contactpersonen: Koos van der Klok en Inge Stroek
  Email k.vanderklok@werkpro.nl Tel. 06 29229316
  i.stroek@werkpro.nl   tel. 0629482284
  Zie http://www.ruilertje-wijkwerken-hoogkerk.nl/
 • Westerkrant
  Zuiderweg 38
  9745 AD Groningen
  tel: 050-5568385 of 06-10207180
  redactie@westerkrant.nl

X

 • Nog geen informatie

Y

 • Nog geen informatie

Z