Organisaties

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A

Amnesty international/Amnesty Groep Hoogkerk
Jannie Keizer-van de Kaay
J. Bulthuisstraat 6
9745 AH Groningen
tel: 050-5565246
jkeizervdkaay@hotmail.com

B

Bedrijvenvereniging VBGW

Buurtvereniging Het Wapen van Hoogkerk
Verbindingsstraat 6
9745 AH Groningen

C

D

E

 • Nog geen informatie

F

 • Nog geen informatie

G

 • Nog geen informatie

H

Herensociëteit Hoogkerk
Middenweg 2
9745 BM Groningen
tel: 050-5565202

 • Historische Vereniging Hoogkerk
  De Historische Vereniging Hoogkerk is in oktober 2001 opgericht en stelt zich ten doel het bevorderen van de studie over de geschiedenis van de voormalige gemeente Hoogkerk, bestaande uit de dorpen Hoogkerk, Leegkerk en Dorkwerd. De vereniging wil fungeren als ontmoetingsplaats voor hen, die zich bij de geschiedenis van Hoogkerk en omgeving betrokken voelen.

I

 • Nog geen informatie

J

 • Nog geen informatie

K

Kerkelijke gemeenschappen

 • Koren

 • Christelijk Gemengd Zangkoor Sursum Corda
  voorzitter: dhr. J Vrieling
  tel: 050-5567513

Gereformeerd Gemengd Koor Zing Gode Lof
voorzitter: dhr. H.J. Boddeus
tel: 050-5566492

Christelijk Gemengd Koor Maranatha
dirigente: mevr. E. Misker
tel: 050-5565958

Christelijk Mannenkoor DA-CAPO
Tel: 06-45338095

Popkoor
Facebook
abfab.koor@gmail.com

L

 • Nog geen informatie

M

MacDowel Pipeband
Repetitielokaal Noorderstraat 14 in Hoogkerk
tel: 050-5567171 of 06-48979648
martine.emmelkamp@gmail.com

Molukse vereniging (opvolger TOMA)
informatie: info@vwhoogkerk.nl

Muziek – en Toneelvereniging
Zwinglistraat 19
9746 BJ Groningen
tel: 050-5567513

N

 • Nog geen informatie

O

 • Nog geen informatie

P

Q

 • Nog geen informatie

R

 • Reisvereniging Hoogkerk
  Zuidersingel 23
  9745 BD Groningen
 • tel: 050-5567998

S

Suykercafé Hoogkerk
Vensterschool Hoogkerk Zuiderweg 70

T

TONEELVERENIGINGEN

 • Toneelvereniging De Komedianten
  Zandsteenlaan 75
  9743 TJ Groningen
  tel: 050-5567375

Hoogkerker Toneelvereniging (HTV)
Johann Faberlaan 65
9744 DG Groningen
tel: 050-5566254 of 06-33666331
jthobokholt@gmail.com

 

 

U

 • Nog geen informatie

V

Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk (VNFH)
H.J. Melgerstraat 16
9744 AK Groningen
tel: 050-5567387
info@vnfh.nl

 • VROUWENVERENIGING
 • Vrouwenbond FNV afd. Hoogkerk
  Reddingiusweg 41
  9744 BH Groningen
  tel: 050-5567243

W

WIJ-Team Hoogkerk
De Verbetering 3
9744 DZ  Groningen
050 367 45 66
Alle werkdagen 9.00 – 17.00 uur open
wijhoogkerk@wij-groningen.nl

Westerkrant
Zuiderweg 38 9745 AD Groningen
tel: 050-5568385 of 06-10207180
redactie@westerkrant.nl

 • Wij(k)Werken Hoogkerk,
  De Verbetering 3, ‘ 06 29229316
  Contactpersonen: Koos van der Klok en Inge Stroek
  Email k.vanderklok@werkpro.nl Tel. 06 29229316
  i.stroek@werkpro.nl   tel. 0629482284
  Zie http://www.ruilertje-wijkwerken-hoogkerk.nl/
  Mensen die hun eigen wijk socialer, schoner en mooier maken. Dat is Wij(k)Werken een project voor wijkbewoners en door wijkbewoners die geen regulier werk hebben, voor vrijwilligers of voor mensen die een participatiebaan of zinvolle dagbesteding zoeken. Begeleiders bieden ondersteuning bij het werk.
  Het buurthuis is een ontmoetingsplek in de wijk. Het beheer van buurthuizen is dan ook een van de belangrijkste werkzaamheden. Ander werk dat Wij(k)Werken doet zijn klussen in scholen, buurtcentra en speeltuinen, het ondersteunen van woningcorporaties en het verzorgen van een computerspreekuur. Het werk is veelzijdig en nuttig.
 • Bij Wij(k)Werken is nu ook Kledingruilwinkel ’t Ruilertje.
  Een moeder uit Hoogkerk zag veel kinderen op school in te kleine, kapotte en vieze kleding. Dat bracht haar op het idee van een kledingruilwinkel. U kunt o.a. kleding, accessoires, schoenen etc. ruilen. Verder maken wij:
  Vakantieboxen voor schoolkamp/ zomervakantie.
  Schoenendozen bij Kerstactiviteiten
  Verder: uitleen Verkleedkleding, hergebruik oude kleding, tassen etc.
  Openingstijden: werkdagen 09.00-13.00 (niet tijdens schoolvakanties en margedagen),
  De Verbetering 3,
  Contactpersonen: Koos van der Klok en Inge Stroek
  Email k.vanderklok@werkpro.nl Tel. 06 29229316
  i.stroek@werkpro.nl   tel. 0629482284
  Zie http://www.ruilertje-wijkwerken-hoogkerk.nl/

X

 • Nog geen informatie

Y

 • Nog geen informatie

Z

 • Nog geen informatie