Bestuur

De Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) is een bewonersorganisatie, een vereniging die de belangen van Hoogkerkers in de meest brede zin behartigt.
Op 27 januari 1993 werd het bestuurlijk Convenant met het Gemeentebestuur van Groningen getekend, waardoor de VWH in alle gemeentelijke zaken betrokken wordt.

In dit Convenant zijn de taken en functies van de VWH vastgelegd. De VWH is het enige en officiële adviesorgaan van Hoogkerk voor alle gemeentelijke zaken, op gebied van milieu, bestemmingsplannen, onderhoud wegen en plantsoenen, welzijn, onderwijs, sport, begroting, dienstverlening et cetera. Het gemeentebestuur kan geen besluit nemen zonder advies te vragen aan de VWH. In alle wijken is nu een convenant tussen de gemeente en de bewonersorganisaties.
Klik hier voor de tekst van het Convenant

Contact

Het secretariaat is gevestigd in de Vensterschool Hoogkerk.
Zuiderweg 70-5, 9744 AP Hoogkerk
Telefoon: 050-5590208, mobiel: 06-13211151
info@vwhoogkerk.nl

Bestuursleden

Voorzitter: Marian Hegeman (vervangend)

Penningmeester: Rutger Noordam

Secretaris: Benne de Jong, telefoon: 06-81915849

Ab Johan de Vries
Allart Kelholt
E. Gleis
Lammert Cornello
Peter de Geus
Ronald Kenter
Tjebelina Juliana-Busscher
Marin Nikolov

De vereniging is opgericht op 13 januari 1975.
Klik hier voor de  Statuten van de Vereniging

De vereniging kent sinds 10 april 2018 een huishoudelijk reglement.
Klik hier voor de tekst van het huishoudelijk reglement