Digitale wegwijzer

De Wegwijzer 2018 is nu beschikbaar.
Alle huishoudens in het werkgebied van de VWH krijgen een exemplaar. Dus Hoogkerk/Leegkerk, Gravenburg, de Buitenhof, Peizerhoven en “Halfweg” (bij Hoendiep tussen de stad en Hoogkerk). Bij de VWH-knop kunt u de digitale wegwijzer altijd terugvinden.
Downloaden of bladeren:  Klik hier 
Wanneer u onjuistheden hebt gevonden, kunt u die melden op info@vwhoogkerk.nl of via het contactadres van de wijkwebsite. De rectificatie wordt hier opgenomen, ook in de Hoogkerker Koerier.
Wijzigingen:
 • Kinderopvang Jabadoo: openingstijden zijn van 7.00 uur tot 18.30 uur voor zowel de dagopvang als de Buitenschoolse opvang.
 • Anne Frankschool: per 1 maart 2018 is de directeur T. (Trix) Boelens.
 • De McDowell pipeband is opgeheven per 1-2-2018.
 • Het bestuur van de Loopgroep Hoogkerk is als volgt:
  Voorzitter Benne de Jong, Schelfhoutstraat 36, 9744 JL, tel. 06 81915849.
  Trainer: Dirk Schipper, Drakesteijnstraat 2, 9744 ED, tel. 06 47868002.
  Secretariaat: Pouwla Hellinga, Noodweg 5, 9746 TD, tel. 06 29379564.
  Ledenadministratie: Roelof Olthof, Reddingiusweg 111, 9744 BK, tel. 06 21980047.
 • Knipstudio Jacqueline: het juiste telefoonnummer is 050 5492590
 • Dierenweide Minerva heeft de volgende beheerders: S. Bijmolt, tel. 06 23837061, G. Kuipers tel. (050) 2041465. Secretaris is G. Kuipers, v.d. Zeestraat 13, 9744 AL Hoogkerk, tel. (050) 2041465.
 • De nieuwe penningmeester van Smash & Block is Gerard van der Laan, penningmeester@smashandblock.nl Het adres van de vereniging is: Zuiderweg 70/1, 9744 AP Groningen.
 • Het juiste telefoonnummer van de Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk is: 06- 31815366.
Lidmaatschap VWH.
De Vereniging Wijkraad Hoogkerk is van mening dat alle inwoners van het grondgebied Hoogkerk recht hebben op goede informatie, dus ook waar de informatie gehaald kan worden. Om die reden wordt de Wegwijzer Hoogkerk voortaan aan alle Hoogkerkers gratis beschikbaar gesteld.
Leden die voorheen de Wegwijzer tegen betaling ontvingen blijven lid tot wederopzegging. Aan het lidmaatschap zijn geen verdere verplichtingen of kosten verbonden. Was u nog geen lid en wilt u dat graag worden dan kunt u zich laten inschrijven op het kantoor, Zuiderweg 70/5, 9744 AP Hoogkerk, info@vwhoogkerk.nl of via de wijkwebsite.