Digitale wegwijzer

De Wegwijzer 2022 (PDF) is nu digitaal in te zien.
Alle huishoudens in het werkgebied van de VWH krijgen een exemplaar. Dus Hoogkerk/Leegkerk, Gravenburg, de Buitenhof, Peizerhoven en “Halfweg” (bij Hoendiep tussen de stad en Hoogkerk). Bij de VWH-knop kunt u de digitale wegwijzer altijd terugvinden.
Downloaden of bladeren:  Klik hier (PDF) 
Wanneer u onjuistheden hebt gevonden, kunt u die melden op info@vwhoogkerk.nl of via het contactadres van de wijkwebsite. De rectificatie wordt hier opgenomen, ook in de Hoogkerker Koerier.
Wijzigingen
We verwerken alle wijzigingen in de nieuwe Wegwijzer voor 2023.
  • Protestantse gemeente te Hoogkerk: het verenigingsgebouw aan de Kerkstraat is gesloopt en heeft geen functie meer. De contactpersoon komt te vervallen.
  • Juiste adres bouwadviesbureau Raatjes: Hein Leemhuisstraat 27, 9744 DR Hoogkerk Gn
  • Gegevens Logopediepraktijk Ruskenborg: Mw. A. Moolhuizen t (050) 553 1770 Joh. Dijkstralaan 11, 9744 DA
    https://www.ruskenborglogopedie.nl/
    a.moolhuizen@ruskenborglogopedie.nl

 

Lidmaatschap VWH.

De Vereniging Wijkraad Hoogkerk is van mening dat alle inwoners van het grondgebied Hoogkerk recht hebben op goede informatie, dus ook waar de informatie gehaald kan worden. Om die reden wordt de Wegwijzer Hoogkerk voortaan aan alle Hoogkerkers gratis beschikbaar gesteld.

Leden die voorheen de Wegwijzer tegen betaling ontvingen blijven lid tot wederopzegging. Aan het lidmaatschap zijn geen verdere verplichtingen of kosten verbonden. Was u nog geen lid en wilt u dat graag worden dan kunt u zich laten inschrijven op het kantoor, Zuiderweg 70/5, 9744 AP Hoogkerk, info@vwhoogkerk.nl of via de wijkwebsite.