Ontwerp Saneringsprogramma verkeerslawaai Kerkstraat en Hoendiep

10 juni 2016Categorie: Algemeen

(Bekendmaking gemeente Groningen) Sommige woningen die in 1986 blootstonden aan een hoge geluidbelasting door wegverkeerslawaai  vallen onder de saneringsregeling van de Wet geluidhinder. Dit geldt o.a. voor 35 woningen aan het Hoendiep en de Kerkstraat in Hoogkerk. Burgemeester en wethouders hebben een Ontwerp-saneringsprogramma gemaakt om de geluidbelasting in deze woningen te verminderen door de snelheid op de betrokken wegvakken te verlagen van 50 tot 30 km/uur. Het programma ligt de komende weken ter inzage. Na de inspraakperiode zullen burgemeester en wethouders het Saneringsprogramma definitief vaststellen en indienen bij de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Het Ontwerp-saneringsprogramma ligt met ingang van donderdag 9 juni 2016 gedurende acht weken ter inzage bij het gemeentelijke Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, open op werkdagen van 09.00-13.00 uur (en op afspraak van 14.00-17.00 uur).

Downloaden: Klik op Ontwerp Saneringsprogramma verkeerslawaai Kerkstraat en Hoendiep

Zienswijze indienen
Tot en met 4 augustus 2016 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het Ontwerp-saneringsprogramma naar voren brengen bij Burgemeester en wethouders, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen, dan kunt u een afspraak maken via telefoon 14 050. Dit nummer kunt u ook bellen voor verdere informatie over dit onderwerp.

Groningen, 8 juni 2016

 

Reacties