Wonen op de Bult van Buist

24 april 2024Categorie: Bedrijfsleven

PERSBERICHT

De boerderij aan Zuiderweg 72 Hoogkerk maakt na meer dan 200 jaar plaats voor woningen. Nieuwbouwproject De bult van Buist telt straks 17 duurzame eengezinswoningen voor alle generaties.

In 1996 werd de boerderij door de laatste boer, Buist, verkocht aan de gemeente Groningen, samen met de laatste 7 hectare grond. Dit is nu grotendeels het recreatiegebied Ruskenveense Plas. Al eerder verkocht boer Buist 14 hectare land, waarop de uitbreiding Hoogkerk-Zuid is gebouwd. Het hoger gelegen stuk grond voor de boerderij is een archeologisch beschermd gebied, en heet in de volksmond De Bult van Buist.

De boerderij van Buist in zijn oude glorie. Foto beschikbaar gesteld door de familie Buist.

De boerderij en het erf zijn eind jaren 90 herbestemd voor horecadoeleinden, waarna Baloney’s Showrestaurant zich er vestigde. Hierna volgden nog vele horecazaken die uiteindelijk niet voldoende levensvatbaar waren, waardoor de boerderij leeg kwam te staan.

Daarna werd de boerderij verkocht aan een partij die op de locatie twee woontorens met appartementen wilde realiseren. De gemeente verleende hier echter geen toestemming voor en gaf duidelijk aan de boerderijvorm op deze locatie te willen behouden.

Zo ontstond het plan voor eigentijdse en energiezuinige eengezinswoningen met een knipoog naar het verleden. DAAD Architecten uit Groningen en Beilen tekende voor een kapschuur-ontwerp van 17 drielaagse eengezinswoningen aan een gemeenschappelijk erf.

Het architectenbureau had daarvoor al ervaring opgedaan met deze woonvorm. Zij ontwierpen aan het Hoendiep 155 in Hoogkerk De Stadshoeve, die werd gerealiseerd door Bouwbedrijf Eldering. Na uitgebreid overleg met de eigenaar en de gemeente besloot Rias Eldering de locatie aan te kopen om hier eveneens een erfwonenproject in boerderijvorm te ontwikkelen.

Erfwonen houdt in dat je met alle kopers collectief eigenaar bent van het groene erf, en ook samen verantwoordelijk bent voor het onderhoud. Natuurlijk gelden voor zo’n collectieve woonvorm behalve rechten ook allerlei plichten, die gezamenlijk worden afgestemd. Geïnteresseerde kopers die voor toewijzing van een woning in aanmerking willen komen, wordt daarom gevraagd een motivatiebrief te schrijven. Daarin kunnen zij vertellen waarom de woonvorm erfwonen goed bij hen past.

Impressie woning met zicht op de Ruskenveense plas.

Eldering verwacht op korte termijn de omgevingsvergunning te ontvangen. Daarna start de verkoop van de 17 woningen in verschillende groottes en typen. Als meerwerkoptie wordt een eenpersoonslift aangeboden, waardoor de woning levensloopgeschikt is. De verkoop wordt gedaan door Makelaardij Schokker uit Hoogkerk en Thuis nieuwbouwmakelaars in Groningen.

De ontwikkeling is in handen van BRELBU Projectontwikkeling, een gezamenlijk bedrijf van Rias Eldering met twee vennoten. Uitvoering van het project komt voor rekening van Bouwbedrijf Eldering. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van plaatselijke ondernemers zoals makelaars en een installateur.

Voor meer informatie: www.wonenopdebultvanbuist.nl

Reacties