Verbetering elektriciteitsvoorziening Sportpark Hoogkerk

10 juni 2016Categorie: Algemeen Sport

De elektriciteitsvoorziening op sportpark Hoogkerk heeft onvoldoende capaciteit. Zo is het niet mogelijk om de verlichting op het hoofdveld en de trainingsvelden tegelijkertijd te gebruiken. Het College van B&W wil dit probleem aanpakken zodat de elektriciteitsvoorziening tevens geschikt zal zijn voor eventuele uitbreiding van wedstrijdvelden in de toekomst en de installatie van LED-verlichting. De kosten zijn geraamd op € 50.000. Dit schrijft het College in Investeringen sportaccommodaties jaarschijf 2016

In het najaar bespreekt de raad het Meerjarenprogramma Sport bewegen 2016 – 2020  waarin voorstellen zijn opgenomen over een langere termijn.

Reacties