Wijziging aanwijzingsbesluit losloopgebieden honden

19 februari 2017Categorie: Algemeen

Het college van B&W van de gemeente Groningen heeft besloten de onderstaande aangegeven gebieden aan te wijzen als locatie waar de aanlijnplicht voor honden niet geldt en dat op deze wijze voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van derden.

Hieronder een selectie van de redactie uit het stedelijk overzicht

De Buitenhof

 • Wandelpad achter bedrijven, van Eemsgolaan tot Hunsingolaan
 • Wandelpad achter bedrijven oostkant Hunsingolaan tot aan Rozenburglaan en langs Hunsingolaan

De Held-Gravenburg

 • Vrijwel rondom Westpark ten oosten van de Johan van Zwedenlaan
 • Grasveld in Westpark ten oosten van de Johan van Zwedenlaan
 • Het Roege Bos, ten oosten van De Held
 •  Grasveld in het Westpark, aan de westkant van de skivijver: tussen 1 oktober en 1 april op maandag tot en met vrijdag
 • Grasveld ten westen van Van Aquinopad
 • Oostkant Gravenburg, een wandelpad parallel met Noodweg tot aan groenstrook met elektriciteitsmasten, vanaf hoek Tillichstraat/Bernardusstraat, Eckhartstraat tot Aquinopad
 • Gravenburg, vanaf overgang Zijlvesterweg/Noodweg tot overgang Leegeweg/Noodweg

Hoogkerk Zuid/Bangeweer/Ruskenveense plas

 • Deel van Rodewolderdijk – doodlopend
 • Wandelpad door park, van Jan Bulthuisstraat tot Minervalaan
 • Zuidwestkant van recreatieplas Ruskenveen, noordzijde Johan Dijkstralaan: van 1 oktober tot 1 april op maandag tot en met vrijdag
 • Grasveld, noordzijde Bangeweer
 • Ten westen van Recreatieplas
 • Ten oosten van de sportvelden, tussen De Verbetering en Johan van Zwedenlaan. Rondom waterpartij
 • Noordoostkant van recreatieplas Ruskenveen van 1 oktober tot 1 april op maandag tot en met vrijdag
 • Reddingiuspark

Honden niet toegestaan:

 • Grasveld in het Westpark, aan de westkant van de skivijver: van 1 april tot en met 30 september
 • Zuidwestkant van recreatieplas Ruskenveen, noordzijde Johan Dijkstralaan: van 1 april tot en met 30 september
 • Noordoostkant van recreatieplas Ruskenveen van 1 april tot en met 30 september

Dit besluit treedt in werking op 15 februari 2017.

Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt. Bezwaarschriften dienen binnen zes weken na dagtekening van deze bekendmaking te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Reacties