Update aanpak Hoendiep en herstel kademuur

26 februari 2017Categorie: Algemeen

Zoals u reeds gezien hebt zijn de werkzaamheden aan het Hoendiep in volle gang. Na enkele opstartproblemen aangaande de verkeersafwikkeling en mede door de goede suggesties welke afkomstig zijn van jullie als aanwonenden hebben we in samenwerking met de gemeente Groningen enkele wijzigingen hierin doorgevoerd.
Om de voortgang van het werk niet in gevaar te brengen en doordat het Waterbedrijf Groningen op het tussenliggende deel waar nog niet de leiding is vervangen veilig hun werkzaamheden te kunnen laten verrichten wordt de rijrichting gewijzigd.
Met ingang van begin/half week 9 laten we het vrachtverkeer dat naar en van het terrein van LCW / Poort het werk in- en uitrijden vanaf de Hoogkerksterbrug. Hiervoor wordt de rijbaan iets verbreed d.m.v. een puinbaan en rijplaten.
Voor wat betreft de stand van zaken is het duidelijk te zien dat de werkzaamheden aan de kademuur volop bezig zijn. Het sloopwerk is inmiddels afgehandeld en we zijn al weer volop bezig met de opbouw van het geheel. De damwand en de buispalen welke nodig zijn voor de nieuwe keerconstructie zijn ook gereed en de opbouw voor de schanskorven is reeds gestart. Het eerste deel van de nieuw aan te leggen riolering tot zover nu mogelijk is ook gereed en we zijn bezig met de opbouw voor de nieuwe wegconstructie.
De komende weken zullen de werkzaamheden voornamelijk bestaan uit de afbouw van de keermuur en het aanbrengen van de schanskorf. Hierna zullen we doorgaan met de opbouw van de natuurlijke oeverbescherming en het afbouwen van de werkzaamheden riolering en bermen. Wanneer de riolering en de oeverbescherming incl een gedeelte van de puinbaan gereed is zullen de werkzaamheden voor wat betreft de reconstructie Hoendiep zelf worden opgepakt.
Voordat de werkzaamheden van deze nieuwe fase van het werk van start gaan zal er weer een informatiebrief worden verstuurd.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
KWS infra bv
R. Beuving
Hoofduitvoerder KWS infra bv
06-50226143

Reacties