Omgevingsvergunning Begeleid Wonen Kerkstraat

13 februari 2017Categorie: Algemeen

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor begeleid wonen voor jongeren met verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek (24 uurs begeleiding) in: Kerkstraat 4a, 22 en 26, 9745 CJ Groningen. De code is (30-01-2017, 201672436)

Besluiten over de omgevingsvergunningen liggen ter inzage bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), Harm Buiterplein 1, telefoon 14 050. Geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak.

Bezwaar en beroep
Indien u het niet eens bent met een besluit over een vergunning dan kunt u daartegen – afhankelijk van de vergunning – bezwaar of beroep instellen in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan tot 6 weken na de datum van het besluit. Bij de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving kunt u telefonisch navragen of het gaat om bezwaar of beroep.

Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij Burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hiervoor betaalt u in de regel € 168 aan griffierecht. Dit bedrag kunt u terugkrijgen als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld.

Officiële Tekst

 

 

Reacties