VWH spreekt in op Hoorzitting Verkeersveiligheid

1 juni 2017Categorie: Algemeen

Op 23 mei heeft de VWH, met 15 andere wijkraden, ingesproken op een hoorzitting van de gemeenteraad over de verkeersveiligheid. Eerder waren via de sociale media al veel reacties binnengekomen. Hieronder een iets bewerkte samenvatting van de inbreng van de VWH.
De volledige tekst kunt u onderaan downloaden, samen met andere informatie, zoals een overzicht van de meldingen van onveilige verkeerssituaties in Hoogkerk-Gravenburg-de Buitenhof (via raadsfracties, Twitter, Facebook)

Op de gebiedsvisiebijeenkomsten van de gemeente voor Groningen West`omstreeks 2012 en 2013 bleek verkeersveiligheid een belangrijk thema. Het betreft de combinatie van verkeersstromen met veel zwaar vracht- en landbouwverkeer over een historisch gegroeid maar nu ongeschikt wegenpatroon en de gemeten snelheden.

 • Herinrichting Kerkstraat
  Zo is tussen de Friesestraatweg en de A7 de Noodweg/Kerkstraat/Zuiderweg een belangrijke verbindingsroute dwars door het centrum van Hoogkerk en tevens een sluiproute voor de Westelijke Ring. De Kerkstraat heeft geen vrij-liggende fietspaden (de rest wel) en voorbij de Vierverlatenweg eindigt hier de 30km zone. Uit metingen, sinds 2003, blijkt steeds dat hier gemiddeld te hard gereden. De brede weg nodigt ook uit tot gewaagde inhaalacties. Dit probleem is weer actueel nu de gemeente het locale parkeerterrein aan een projectontwikkelaar verkocht heeft. Dus 10-15 auto’s moeten ergens anders heen. Op straat parkeren is riskant omdat veel spiegels zijn afgereden en bijna-ongelukken zijn gebeurd.De herinrichting Kerkstraat tot aan de Leegeweg, liever ook incl. de Noodweg tot Friesestraatweg, is daarom nr. 1 in de top vier. Dit hoort samen met het afmaken van de Noord-Zuid route (Johan van Zwedenlaan) naar de Friesestraatweg als alternatieve route om het doorgaande verkeer door het dorp te beperken. Er ontbreekt echter nog een stukje weg aan dit alternatief, doordat de bouw van de Held 3 voorlopig van de baan is. Dit blokkeert nu allerlei noodzakelijke verkeersmaatregelen op omringende wegen.
 • Handhaving 30 km-zone Hoendiep
  Voor de belangrijkste Oost-West verbinding, het Hoendiep, geldt eigenlijk hetzelfde. Wel vrijliggende fietspaden buiten de bebouwde kom, maar erbinnen niet meer en de verkeersstroom is grotendeels hetzelfde. De VWH hoopt op snelheidshandhaving door politie en justitie op dat deel (met oa. de ingang van het zwembad) en de rest van de dorpskern dat nu als 30km zone is heringericht
 • Realisering 2e fase ontsluiting Westpoort
  Het bietenverkeer hoeft dan niet meer over de Westelijke Ring en het Hoendiep. (De Suiker Unie en andere grote bedrijven willen ook graag deze ontsluiting). Ook de Roderwolderdijk wordt dan van het meeste vrachtverkeer ontlast.
 • Vrachtverkeer de Halm
  Wanneer voor vrachtverkeer van de Halm (Solidus) een op- en afrit komt aan de van Zwedenlaan hoeft dit vrachtverkeer niet langer dwars door het dorp. Dit levert ook een belangrijke onderhoudsbesparing op. Het asfalt op de Zuiderweg bij de Hamstraat wordt nu voortdurend kapotgereden.

Los van deze voorstellen zal een spoedige aanpak van de westelijke ring, zoals aanleg van ongelijkvloerse kruisingen voor een betere doorstroming, het sluipverkeer in belangrijke mate kunnen verminderen. De VWH wil graag een steentje daar aan bij dragen in de vorm van kennis, praktijkervaring en verkeersinzichten.

Al deze herinrichtingsmaatregelen zullen veel bijdragen aan het veiligheidsgevoel van zwakkere verkeersdeelnemers in Groningen West, zoals (jonge ) fietsers, voetgangers en ouderen en daar doen we het voor.

Download of bekijk alle documenten van de Hoorzitting, incl de volledige tekst van de inbreng van de VWH (ook als geluidsopname)

Reacties