De eerste Nieuwsbrief Entreekunstwerk Hoogkerk

31 mei 2017Categorie: Algemeen Kunstcommissie

De kunstcommissie van de VWH werkt aan het project Entreekunstwerk Hoogkerk. Met deze nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.

In deze Nieuwsbrief:
– Welkom bij onze eerste nieuwsbrief
– Hoe het is begonnen?
– Het meest actuele ontwerp
– Financiën
– Etalagepresentatie Leihof tot september 2017
– 10 juni bij Albert Heijn en prioriteitenenquête VWH
– Kunstcommissie Hoogkerk (VWH)

Welkom!
Beste lezer,
Welkom bij onze eerste nieuwsbrief van het project Entreekunstwerk Hoogkerk. Er komt veel kijken bij dit bijzondere bewonersinitiatief van de Kunstcommissie Hoogkerk (KCH), onderdeel van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH). Bovendien wordt er een beroep gedaan op donaties van vele kanten om alles te kunnen financieren. Vandaar dat wij beginnen met een nieuwsbrief, waarmee wij u voortaan graag op de hoogte houden van alle actuele ontwikkelingen van het spannende project Hoogkerk te versterken met een nieuwe entree.

Hoe het is begonnen?
 Waaraan herken je Hoogkerk bij binnenkomst vanaf de snelweg? Aan een saaie platte rotonde, die er troosteloos bij ligt. Om de paar jaar beginnen bewoners hierover: kunnen we Hoogkerk niet wat meer glans geven, juist op de plaats van haar entree? De meest noordelijke rotonde vanaf de snelweg A7, waar de Zuiderweg, de Johan van Zwedenlaan en de Eemsgolaan op uitkomen, vraagt om een karaktervol beeld, waarmee iedereen meteen ziet: hier begint Hoogkerk! Een beeld als een krachtig icoon en visitekaartje van alles waar Hoogkerk voor staat: het trotse industriedorp met van oudsher Suiker- en Kartonfabrieken, haar nieuwe kennisindustrie, maar ook de verbinding met haar nieuwbouwwijken en haar centrumfunctie aan de westkant van de stad.

Met als aanleiding de upgrade van bedrijventerrein Kranenburg is de Kunstcommissie Hoogkerk met bedrijven, bewoners en overheden in gesprek geraakt over een functionele en ook verkeersveilige invulling van de rotonde. Kunstcommissie Hoogkerk werkt al bijna vijfentwintig jaar in de gedachte van het bekende Groninger kunstenaarscollectief De Ploeg. Beeldend kunstenaar Reinier van den Berg (1959), lid van Kunstkring de Ploeg, is gevraagd een ontwerp te maken voor een beeld plus groen op de gemeentelijke rotonde.

Het meest actuele ontwerp
Reinier van den Berg heeft inmiddels verschillende ideeschetsen gemaakt en een aantal schetsen heeft hij ook als maquette uitgevoerd. Een aantal ontwerpen daarvan zijn doorgerekend in een gedetailleerde begroting en dat heeft op haar beurt weer geleid tot belangrijke aanpassingen en keuzes bij de ideeschets die tot nu toe met veruit het meeste enthousiasme ontvangen werd. Het meest actuele en uitgewerkte idee is in plaats van 18 meter diameter 11 meter in diameter geworden, met een middenzuil plus ‘hersenen’ van 6 meter hoog. Of de onderbroken cirkel van ‘suikerklontjes/strobalen’, uitgevoerd in gebold cortenstaal, drie – of vierlaags wordt is nog in studie.
Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de kunstenaar iconische beelden van Hoogkerk, aangedragen door de bewoners, uit te houwen in het cortenstaal.

Financiën
 De Kunstcommissie Hoogkerk is druk doende offertes te onderzoeken en voldoende middelen bij elkaar te krijgen. Het is heel spannend of het benodigde bedrag aan toezeggingen van financierende partijen uiteindelijk gehaald wordt, maar we zijn hoopvol gestemd door het grote enthousiasme voor het project, waar we gelukkig vaak getuige van mogen zijn. Het voert te ver om hier alles bij langs te gaan, maar wat opvalt is dat heel wat financierende partijen duidelijk hun interesse voor eventuele financiering hebben uitgesproken, maar dat men zich nog vaak niet op de precieze hoogte van donaties durft vast te leggen. We proberen het project bij voorkeur met Hoogkerkse bedrijven voor elkaar te krijgen. Onlangs waren er intensieve gesprekken met Smid Staalbouw B.V., die op haar beurt ook andere bedrijven uit Hoogkerk gevraagd heeft.

Etalagepresentatie Leihof tot september 2017
 In de Kunstetalage in de doorgang onder de Leihof, te vinden in de Sanstraat onder de Leihof, naast de dependance van de Anne Frankschool, staan tot september alle ideeschetsen van Reinier van den Berg uit het project, inclusief de verschillende maquettes.  Na zonsondergang is de presentatie verlicht.

10 juni 2017 bij Albert Heijn en prioriteitenenquête VWH
 In verband met het Gebiedsgericht Werken van de gemeente heeft de VWH een aantal keuzes gemaakt als mogelijke prioriteiten voor 2017, die zij graag voorlegt aan de bewoners van Hoogkerk e.o. Als aftrap van de enquête hierover op deze website en de Westerkrant zal het VWH-bestuur op zaterdag 10 juni 2017 tussen 12.00 uur en 16.00 uu bij Albert Heijn Hoogkerk gaan staan om alle uitleg te geven, met voor een ieder indien gewenst een beker koffie of thee. Eén van de keuzes is uiteraard het project Entreekunstwerk Hoogkerk, u kunt al meteen hierover een stemadvies geven. U bent van harte uitgenodigd!

Kunstcommissie Hoogkerk (VWH)
 Momenteel bestaat de Kunstcommissie Hoogkerk uit de volgende leden: Els Zuidema (voorzitter), Riet Hummel, Miep Berends, Arie ter Veen en Rutger Noordam. Ben Oost is gevraagd te assisteren bij het grote project Entreekunstwerk Hoogkerk.

De volgende Nieuwsbrief, nr.2,  komt naar verwachting in september.

Voor reacties en meer informatie:

Reacties