VWH polst mening van Hoogkerkers

7 juni 2017Categorie: Algemeen

De VW wil graag in gesprek met bewoners van Hoogkerk over onderwerpen die de meeste aandacht verdienen komende tijd. Om als bewonersorganisatie hierover een standpunt te kunnen bepalen probeert de VWH op meerdere manieren te uw mening te polsen.

Kom bij de VWH
Zaterdagmiddag 10 juni 12.00 -16.00 uur zit het VWH-bestuur in een kraam naast de AH (bij slecht weer binnen). Bezoekers van het winkelgebied kunnen hier reageren op ideeën van het bestuur en u kunt zelf ook suggesties doen. In de week na 10 juni komt ook een enquête in de Westerkrant en op Hoogkerk online.

Wijkbudget en keuzes
In 2016 konden bewonersorganisaties via het ‘wijkwethoudersbudget’, ofwel wijkbudget, voor het eerst zelf bepalen waar gemeentelijk geld aan uitgegeven moest worden. In stadsdeel West, met wijkwethouder Paul de Rook, is daarvoor de jaarlijkse wijktop in het leven geroepen. Men maakt keuzes en stelt de prioriteiten. Uit signalen uit bewoners hebben zij al aanwijzingen welke onderwerpen hoge prioriteit moeten hebben. Voorheen bepaalde de gemeente de wijkverlanglijstjes.

Prioriteiten 2016,2017, 2018
In 2016 moesten nog op zeer korte termijn deze keuzes ingepast worden in de gemeentebegroting. De VWH koos hierbij voor

  • Aanleg Historische haven Hoogkerk tegenover de Halm.
  • Aan de Ruskenveense plas een nieuwe tennisaccommodatie voor LTC in combinatie met een toiletvoorziening.
  • Over de Ruskenveense plas vernieuwing van de Boardwalk met verbetering van de veiligheid voor voetgangers en fietsers.

Bij de eerste 2 onderwerpen ligt de uitvoering al vast. Er komen nu ontwerpschetsen van de uitvoering van de nieuwe boardwalk. Op 10 juni kunt u uw mening geven en voorstellen doen voor aandachtspunten waarop men moet letten en voor verbeteringen in het ontwerp. In 2016 was nog het kiezen centraal, de uitvoering is grotendeels in 2017.

Keuzes 2017
Voor 2017 moest de VWH nu ook alvast enkele prioriteiten aangeven om nog aan te kunnen sluiten op de lopende gemeentebegroting, maar er is nu wel meer ruimte voor inbreng uit bewoners over nieuwe onderwerpen. Het bestuur kiest hier voor verbetering van het onderhoud van de groenzone Hoogkerk Zuid (Juliana- en A. Hahnpark) en zet in op een Entreekunstwerk met groen op de rotonde Zuiderweg, zoals vorige week in de Westerkrant en op Hoogkerk Online is toegelicht.  Daarnaast denkt het bestuur nog aan een voetpad om de Historische haven Hoogkerk en een voetbalveldje voor de jeugd bij de Ruskenveense plas.

Keuzes 2018
Voor 2018 is veel meer tijd beschikbaar om de mening van bewoners te polsen en gesprekken aan te gaan. Voor 2018 geldt dat de uitkomst van het gesprekken met bewoners en de uitkomst van de enquête hoofdzakelijk van invloed zijn op de vaststelling van prioriteiten.

Op een hoorzitting van de gemeenteraad heeft de VWH met name de langdurige wens tot herinrichting van de Kerkstraat als 30 km-zone met daarbij aansluitende verkeermaatregelen onder de aandacht gebracht.

Financiën
Voor de uitvoering van de wijktop is er een ‘wijkbudget’ van € 3 per inwoner. Voor heel stadsdeel West 2 ton. In een wijktop gaat het niet om de reguliere taken van de gemeente. Wél kunnen wensen voor de wijktop daarmee gecombineerd worden. Dan is er dus (veel) meer budget dan € 3 per inwoner. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vernieuwing van de boardwalk over de Ruskenveense plas.

Reacties