Verdiepende onderzoeken naar windenergie gaan beginnen

14 september 2020Categorie: Duurzaamheid Gemeente

Het Windplatform gaat de komende tijd verder met de verkenning naar windenergie bij Westpoort en Roodehaan met drie verdiepende onderzoeken. Die gaan over ecologie, de eventuele voorwaarden en kansen voor omwonenden en de eventuele hoogtebeperking van de molens vanwege de nabijheid van Groningen Airport Eelde. Het Windplatform nodigt daarvoor meer bewoners uit om via de klankbordgroepen mee te doen. Bewoners rondom Westpoort en Roodehaan krijgen daarover huis aan huis een brief.

Eind dit jaar is er een informatiebijeenkomst waarbij het Windplatform de resultaten van de onderzoeken aan bewoners presenteert. Daarna volgt voor de derde keer een enquête van de Rijksuniversiteit Groningen onder bewoners van beide gebieden om te peilen hoe ze over windenergie denken. Net als bij de andere onderzoeken gaan de uitkomsten hiervan naar de gemeenteraad.

Het gaat nog steeds om een onderzoek, er is dus geen sprake van een vastgesteld plan dat er windmolens komen. Hierover neemt de gemeenteraad begin 2021 een beslissing en daarna Provinciale Staten. Op windplatformgroningen.nl staat veel achtergrondinformatie en vind je de uitkomsten van alle onderzoeken tot nu toe. Ook kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen.

Reacties