Jaarvergadering VWH 28 september

11 september 2020Categorie: VWH Hoogkerk

Zoals zoveel evenementen kon de jaarvergadering van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) in april dit jaar niet doorgaan. Ook de komende tijd hebben we te stellen met strikte maatregelen omtrent corona. Toch vinden we het als bestuur belangrijk om ons naar u toe te verantwoorden. We verwelkomen u dan ook graag op onze jaarvergadering op 28 september aanstaande. We hebben er voor gekozen de jaarvergadering te houden in afgeslankte vorm: dit jaar zal het beperkt blijven tot het huishoudelijk gedeelte.

De jaarvergadering vindt plaats in de Grote Zaal van Dorpshuis Hoogkerk in de Vensterschool (Zuiderweg 70). De vergadering begint om 20:00 uur. Vanaf 19:45 uur is de zaal geopend. Hieronder vindt u de agenda:

Jaarvergadering VWH 2020 (huishoudelijk):

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Bestuursverkiezing
  Aftredend: E. Zuidema
  Herkiesbaar zijn: F. Kip, A.J. de Vries, E. Gleis
  Nieuw kandidaat bestuurslid: B. de Jong, T. Juliana-Busscher, M. Hegeman, C. Roeters
 4. Financiën: resultaat 2019 en begroting 2020-21.
 5. Notulen jaarvergadering 23 april 2019
 6. Jaarverslag 2019
 7. Werkplan 2020-21
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

U vindt het jaarverslag 2019 en de notulen van de vorige jaarvergadering onder het kopje Verslagen.

Aanmelding verplicht!
We hebben beperkte plaatsen in de zaal. Wilt u de jaarvergadering bijwonen, dan dient u zich aan te melden via de mail: info@vwhoogkerk.nl of telefonisch via 06-13211151 onder vermelding van uw naam,telefoonnummer en aantal personen. Deze gegevens bewaren wij twee weken na dato, in het geval van een GGD contactenonderzoek.
We houden ons aan de regels van Dorpshuis Hoogkerk (PDF). Houd de 1,5 meter afstand aan en blijf zoveel mogelijk op uw plek zitten. Mocht u zich aangemeld hebben, maar verkoudheids- of ziekteverschijnselen krijgen dan stellen we het erg op prijs als u zich afmeldt.

Reacties