Groot leefbaarheidsonderzoek onder alle inwoners van de gemeente Groningen

14 september 2020Categorie: Gemeente

Het onderzoek levert belangrijke informatie op voor de gemeente Groningen.

In de laatste drie weken van september ontvangen alle volwassen inwoners van de gemeente Groningen een brief van burgemeester Koen Schuiling waarin hij vraagt deel te nemen aan het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek van de gemeente. Het gaat om ongeveer 200.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De uitkomsten van dit onderzoek worden door de gemeente gebruikt bij het maken van beleid en plannen. Dit onderzoek kent inmiddels een traditie van ruim 20 jaar en wordt door het onderzoeksbureau van de gemeente, OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek) uitgevoerd.

Vragen over de buurt en de inwoners
De vragen gaan over de kwaliteit van de directe woonomgeving, maar ook over persoonlijke omstandigheden van de inwoners, bijvoorbeeld over hun gevoel van veiligheid, gezondheid en sociale welzijn. In de brief wordt verwezen naar de speciale website buurtvragen.nl, waarop de vragenlijst met behulp van een persoonlijke inlogcode toegankelijk is. De antwoorden worden anoniem verwerkt; uitkomsten worden alleen op buurtniveau gebruikt.

Basis voor beleid
Het onderzoek levert belangrijke informatie op voor de gemeente Groningen. Zij gebruikt de gegevens als basis voor beleid op alle beleidsterreinen. De gemeente kan hiermee zien hoe het gaat met de leefbaarheid en veiligheid in een buurt en het welzijn van de inwoners. De gegevens uit het onderzoek worden ook gebruikt als informatiebron voor de Basismonitor en de  Wijkkompassen

Gratis sportcheque
Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat zo veel mogelijk inwoners aan dit onderzoek meedoen, maken deelnemers kans op één van de 200 sportcheques van Sport050. Met de cheque kunnen zij een keer gratis zwemmen in de gemeentelijke zwembaden of schaatsen in Kardinge.

Niet digitale inwoners en Engelstalige inwoners
Inwoners die hulp kunnen gebruiken bij het online invullen, kunnen terecht bij de filialen van WIJ-Groningen of de Forum bibliotheek in de buurt. Medewerkers helpen bij opstarten van de vragenlijst op de computer. De vragenlijst is ook in het Engels beschikbaar via buurtvragen.nl.

Resultaten
Een samenvatting van de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek worden in het voorjaar van 2021 gepubliceerd via de (gebieds-)nieuwsbrieven, op de gemeentepagina NIEUWS in de Gezinsbode, Noorderkrant en het Harener Weekblad en zijn te vinden op www.oisgroningen.nl.

Bron: Gemeente Groningen

Reacties