Tweede fase bomenkap Noodweg van start

31 oktober 2019Categorie: Gemeente VWH Hoogkerk

Maandag 4 november begint de gemeente met het uitvoeren van de tweede fase van het vervangen van de bomen aan de Noodweg. Zoals bekend is hier eerder over gecommuniceerd door middel van bewonersbrieven en in de Westerkrant. Aansluitend wordt het pad “rondje Leegkerk” aangelegd. In verband met gevaarzetting worden de bomen vervangen zoals dat ook is gedaan in 2018 bij de eerste fase. Waarschijnlijk zijn hier twee weken voor nodig. Het doorgaande verkeer zal enige overlast kunnen ervaren omdat het verkeer ter hoogte van de werkzaamheden geen gebruik kan maken van de weghelft waar wordt gewerkt. Het verkeer wordt begeleid met behulp van verkeersborden. Voor vragen kunnen bewoners contact opnemen met betrokken medewerkers van de gemeente Groningen. Voor de bomen is dat Henk-Jan Hofman. En voor het pad “rondje Leegkerk” Ronald Rosman. Beiden zijn te bereiken via telefoonnummer 14050.

‘Rondje Leegkerk’
Het rondje Leegkerk is een grote wens van bewoners uit de omgeving. Het looppad langs de Noodweg moet zorgen voor een veilige situatie voor voetgangers, die anders genoodzaakt zijn gebruik te maken van de openbare weg. Voorjaar 2019 kwam hierover overeenstemming tussen de gemeente en bewoners tijdens een zogeheten ‘snelkookpansessie’ in de buurt van Leegkerk. Mede door gelden vanuit het wijkbudget voor Hoogkerk kon het looppad gefinancierd worden.

Foto: Zijlvesterweg (bron: Google Maps)

Reacties