Ontwerpbestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Hoendiep

12 januari 2017Categorie: Algemeen

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Uitvaartfaciliteit Hoendiep’, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 12 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat aan de noordkant wordt begrensd door het Westpark en aan de zuidkant door de weg Hoendiep; het ligt tussen de huisnummers Hoendiep 151 en 154.

Digitaal bestemmingsplan
U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op Ontwerpbestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Hoendiep

Vanaf 12 januari 2017 tot en met 22 februari 2017 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 8255.

Reacties