Ongelijkvloerse kruising Eemsgolaan open voor verkeer. Stremming donderdag 24/11 19.00 uur – 25/11 06.00 uur

23 november 2016Categorie: Algemeen

Op maandagochtend 21 november is de Ongelijkvloerse kruising Eemsgolaan/busbaan open gegaan voor alle verkeer. In het weekend was de kruising afgesloten. Onder meer is werd ook de fietsoversteek ter plaatse van Eemsgolaan nr. 9 gerealiseerd en geasfalteerd.

Tijdelijke stremming
De aannemer heeft hard gewerkt om de “tunnel” open te kunnen stellen voor het verkeer. Het slechte weer heeft toch voor vertraging gezorgd in de voortgang van de werkzaamheden. De aannemer heeft niet de weg kunnen voorzien van de noodzakelijke deklaag. Daarom gaat de aannemer donderdagavond 24 november de Eemsgolaan asfalteren tot aan de rotonde toe. Hiervoor is een nachtstremming van de Eemsgolaan/Zuiderweg noodzakelijk. Deze gaat in op donderdagavond om 19:00 uur en de weg wordt vrijdagochtend om 06:00 uur weer opengesteld.
tunnel-eemsgolaan2De fietspaden worden volgend voorjaar voorzien van een deklaag. Wel wordt het fietspad langs de Eemsgolaan tpv de inritten voorzien van rood asfalt. Fietsers worden daar waar nodig omgeleid door middel van rijplaten. Het fietspad naast de busbaan blijft open.

Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden of de bereikbaarheid van kantoorpanden dan kunt u contact opnemen met de heer R. Meyer van de gemeente Groningen op telefoonnummer 06-25279189.

Meer foto’s op Facebook (21 november)

Reacties