Persbericht SP en PvdA: Gemeente moet optreden tegen stankoverlast Vierverlaten

17 november 2016Categorie: Algemeen

De gemeente Groningen moet snel maatregelen nemen tegen stankoverlast van teerproducent Icopal in Vierverlaten, zo vinden PvdA en SP. Beide partijen willen daarnaast een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van bewoners.

Icopal maakt bitumen (teer) voor de weg- en woningbouw. Eind 2014 vergrootte het bedrijf de productie. Sindsdien is de stankoverlast flink toegenomen voor de 160 inwoners van het buurtschap aan de uiterste westgrens van de gemeente. En zelfs mensen verder weg ondervinden hinder. De geur trekt de huizen binnen en blijft daar lang hangen, zo zeggen bewoners. Zij maken zich inmiddels ernstige zorgen over hun gezondheid en klagen al een jaar bijna dagelijks. In de praktijk gebeurt er echter niets.

Handhaven!
Het bedrijf zelf geeft ondertussen aan dat de nieuwe productielijn nog altijd niet is aangesloten op de geurwasinstallatie, terwijl dit wel al meerdere keren aan bewoners was toegezegd. De Omgevingsdienst, die namens de gemeente moet handhaven, meldde deze zomer nog dat de installatie begin oktober operationeel zou zijn. Uit informatie van deze dienst en uit aanhoudende stankoverlast blijkt dat dit niet het geval is.

SP en PvdA vragen zich af of Icopal überhaupt wel aan wet- en regelgeving voldoet. De provincie Groningen schreef twee jaar geleden dat Icopal een revisieaanvraag voor de huidige vergunning moest doen. In die aanvraag worden maximale geuremissienormen vastgelegd. Nu, bijna twee jaar later blijkt uit informatie van de Omgevingsdienst dat deze aanvraag nog niet is gedaan.

Alle reden dus voor beide partijen om schriftelijke vragen te stellen. ‘Wij willen weten of Icopal wettelijke termijnen heeft overschreden en vragen de gemeente om te handhaven’, zegt SP-raadslid Wim Koks. ‘Misschien wordt er nog een revisieaanvraag ingediend en kunnen bewoners bezwaar maken. Daar kan ik me alles bij voorstellen.’.

Onderzoek gezondheidsrisico’s
Volgens de Omgevingsdienst heeft de GGD in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar eventueel nadelige gezondheidseffecten van de Icopal-uitstoot. ‘Wat zijn de uitkomsten van dit onderzoek?’, zo wil PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra weten. ‘Is dit onderzoek nog wel actueel na de productie-uitbreiding van 2014? Lijkt me niet. Wij vinden dat er snel een nieuw onderzoek moet komen om de risico’s in kaart te brengen.’

Schriftelijke vragen PvdA en SP Stankoverlast voor omwonenden door Icopal bv/ Vierverlaten

Reacties