Nieuws rond Verkeersopstopping werkzaamheden nieuwbouw onderdoorgang Eemsgolaan

8 juni 2016Categorie: Algemeen

De werkzaamheden aan de nieuwe onderdoorgang Eemsgolaan zijn in volle gang. Ook is de verkeersregelinstallatie bij de tijdelijke kruising in werking gezet, nadat de aannemer noodreparaties heeft moeten uitvoeren aan de bypass. Het in werking treden van de verkeersregelinstallatie heeft niet het gewenste effect gehad, namelijk voldoende afwikkeling van al het verkeer. Autoverkeer kon maar mondjesmaat de kruising passeren met als gevolg  forse filevorming op de toeleidende wegen en een langere reistijd voor de reiziger. Dit vinden wij erg vervelend.

Dit heeft ons doen besluiten om de verkeersregelaars per woensdag 8 juni  weer in te zetten tijdens de spits en samen met de aannemer kritisch te kijken naar de problemen die de verkeersregelinstallatie met zich mee brengt. Wij werken zo snel mogelijk aan een structurele oplossing en zullen indien nodig weer ingrijpen om verdere filevorming in de omgeving en vertraging voor de reiziger te voorkomen.  Toch kunnen er nog omstandigheden zijn of calamiteiten optreden die ervoor zorgen dat de doorstroming rond de bouw van de onderdoorgang niet optimaal zal zijn. Wij adviseren dan ook aan de reizigers en gebruikers kantorenpark Kranenburg om rekening te houden met een langere reistijd tijdens de spitsuren, of indien mogelijk, andere reismomenten te kiezen of park + bike vanaf P+R Hoogekerk te gebruiken.

Het projectteam Onderdoorgang kruising Eemsgolaan-Peizerweg

Reacties