Meer laadpalen om elektrisch rijden te stimuleren

3 juni 2020Categorie: Gemeente

De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren.

Belangrijk daarbij is dat mensen gebruik kunnen maken van een elektrische laadpaal dicht bij hun huis. Daarom breidt de gemeente het aantal openbare laadpalen de komende jaren uit. De mogelijke locaties voor nieuwe laadpalen zijn nu in kaart gebracht. Bewoners en forenzen zijn van harte uitgenodigd om te reageren op deze plankaart.

CO2-neutraal
Elektrische auto’s dragen bij aan de ambitie van de gemeente Groningen om CO2-neutraal te zijn in 2035. Wethouder Philip Broeksma: “Wij stimuleren milieuvriendelijke vervoersmiddelen. Daarbij hoort voldoende gelegenheid om op te laden in het openbaar gebied. Hiermee willen we voorkomen dat inwoners bij de aanschaf van een auto kiezen voor een brandstofauto omdat ze er geen vertrouwen in hebben dat ze hun auto makkelijk kunnen opladen.” Deze ambitie staat verwoord in de Visie openbare laadinfrastructuur Groningen 2025, die begin dit jaar is vastgesteld.

Dekkend
Het college wil een dekkend netwerk van elektrische laadpalen realiseren binnen de gemeente Groningen. Er zijn op dit moment ruim tweehonderd openbare laadpalen. Daar komen er de komende drie jaar naar schatting driehonderdvijftig bij. Op de plankaart staan ongeveer vijftienhonderd geschikte locaties. Deze plekken voldoen aan diverse eisen, zoals voldoende ruimte op de stoep voor rolstoelgebruikers en een acceptabele loopafstand voor de e-rijder.

Aanvraag
Een deel van de laadpalen komen bij bijvoorbeeld buurthuizen, winkelcentra, sportparken en in de dorpskernen. De andere laadpalen komen er op aanvraag van bewoners. Een paal wordt pas geplaatst als een eigenaar van een elektrische auto een aanvraag indient. Wethouder Broeksma: “We zoeken nu nog per aanvraag een locatie voor de paal en nemen vervolgens een verkeersbesluit. Dat proces kost ongeveer vijftien weken. Die periode willen we met deze plankaart aanmerkelijk verkorten.”

Reageer
De gemeente vraagt inwoners te reageren op deze plankaart. Daarna neemt het college in één keer een besluit over deze mogelijke locaties. Dit gebeurt na de zomervakantie.

Bron: Gemeente Groningen

Reacties