logo wijkopbouw hoogkerk

Jaarvergadering Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk op 14 april 2016

6 april 2016Categorie: Algemeen
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH) op donderdag 14 april om 19.30 uur in het sportcafé van Dorpshuis Hoogkerk, Zuiderweg 70.
Na het formele deel is vanaf 20.00 uur een presentatie over een aantal ruimtelijke ontwikkelingen in en Om Hoogkerk onder de titel: “Hoogkerk op de schop”. Deze gaat over de herinrichting van het Hoendiep tot 30 km-gebied en over de plannen voor een historische haven bij het Hoendiep met schepen uit periode ca 1900-1940 toen het Hoendiep een drukke scheepvaart route was.
Voorlopige Agenda Huishoudelijke deel
1. Opening door de voorzitter R. Kenter
2. Mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 19 maart 2015. Klik hier
4. Jaarverslagen 2015 van de vereniging en de commissies, met Powerpointpresentatie
5. Financieel jaarverslag 2015, begroting 2016/17. Klik hier
6. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn:
P. de Geus, A. Kelholt, W. Koks.
Herkiesbaar zijn:
P. de Geus, A. Kelholt,
Nieuw kandidaat-bestuurslid: E. Zuidema
7. Werkplan 2016
8. Naamgeving: het bestuur stelt voor om de naam Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk te wijzigen in Vereniging Wijkraad Hoogkerk. Daarvoor is een statutenwijziging nodig en toestemming van de leden.
8. Rondvraag
Toelichting op de agenda
Alle bewoners, ook degenen die geen lid zijn van de VWH, zijn welkom op de vergadering.

Statuten.
De statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging kunt u downloaden, klik op  Statuten Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH) dd 11 augustus 1986 (1.71 MB)

Reacties