Gezellige start nieuwe jaar

14 januari 2019Categorie: Activiteit Dorpshuis Hoogkerk VWH Hoogkerk WIJ Hoogkerk

De gezamenlijke nieuwjaarsreceptie afgelopen vrijdag in de Vensterschool werd goed bezocht. De receptie werd gezamenlijk georganiseerd door de krachtcentrale Hoogkerk, de VWH, WIJ Hoogkerk en wij(k)werken Hoogkerk. Namens hen benadrukte VWH-voorzitter Ronald Kenter het belang van onderlinge samenwerking in Hoogkerk en omstreken. Hij stond stil bij gebeurtenissen van het afgelopen jaar, zoals de sluiting van beschermd wonen in de Gabriëlflat. Daarnaast werd vooruit geblikt op festiviteiten met het oog op het vijftigjarig jubileum van Hoogkerks toetrede tot de gemeente Groningen. Ook werd er een moment stilte gehouden voor Julius Anthony en Dolf Risamena, die afgelopen jaar overleden zijn. Zij waren van belang voor de Molukse gemeenschap en Hoogkerk als geheel. Tot slot werd de nieuwe Wegwijzer voor 2019 gepresenteerd. In de komende week zal deze verspreid worden.

Meer foto’s kun je hier vinden.

 

Reacties