Gemeente Groningen en TenneT tekenen overeenkomst uitbreiding hoogspanningsstation Vierverlaten

9 juli 2016Categorie: Algemeen

De gemeente Groningen en TenneT hebben overeenstemming bereikt over de grondverkoop op bedrijventerrein Vierverlaten. Deze grond is nodig voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation Vierverlaten van 220 kV naar 380 kV. Donderdagmiddag 7 juli tekenden wethouder Joost van Keulen en operationeel directeur van TenneT, Ben Voorhorst, de koopovereenkomst.

Uitbreiding voor transport duurzame stroom
Het hoogspanningsstation moet uitgebreid worden vanwege de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Eemshaven. Deze nieuwe verbinding van 380 kiloVolt (380 kV) vervangt de huidige 220 kV-verbinding. Door de hogere spanning kan met minder netverlies meer stroom worden getransporteerd (Bron: Tennet).
Lees verder op http://www.tennet.eu/

Op de foto boven: Wethouder (o.a. Economie & Innovatie) Joost van Keulen (l) en Ben Voorhorst (operationeel directeur) van TenneT (r).
Onder: het hoogspanningsstation Vierverlaten (Door OOG-TV)hoogspanning-verdeelstation-hoogkerk

Reacties