Friesestraatweg (N355) gestremd van 20 tot 30 oktober

4 oktober 2017Categorie: Verkeer

De provinciale weg N355 (Friesestraatweg) – de weg van Zuidhorn naar Groningen – is van vrijdag 20 oktober 19.00 uur tot maandag 30 oktober 06.00 uur gestremd. Het gaat om het traject tussen de verkeerslichten bij Aduard en het tankstation bij Slaperstil dat afgesloten is voor alle verkeer, behalve fietsers. Er vinden dan werkzaamheden plaats. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Een deel van de N355 is volledig gestremd. Omleidingsroute is weergegeven in het groen.

Bij Nieuwklap wordt een gedeelte van de bestaande weg opgehoogd om deze aan te sluiten op het tracé van de nieuwe weg. Ook worden twee oude buizen voor de afwatering onder de N355 vervangen. Het kruispunt bij het Chinese restaurant bij Slaperstil wordt opnieuw ingericht en er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst.

Doorstroming verbeteren

De provincie Groningen en de gemeenten Groningen en Zuidhorn werken samen om de doorstroming op de N355 te verbeteren. Op dit moment is de N355 een van de meest onveilige wegen in Groningen. Op een aantal plekken stroomt het verkeer niet goed door en ook komen er onveilige verkeerssituaties voor.  Dit heeft vooral te maken met de vele in- en uitritten in combinatie met de grote hoeveelheid verkeer. De komende jaren willen de provincie en de gemeenten zo veel mogelijk aansluitingen op de weg opheffen, door een parallelweg aan te leggen. Voordat de weg volledig wordt aangepakt, worden eerst de belangrijkste knelpunten aangepakt. Eén daarvan is het kruispunt bij Slaperstil. Verkeerslichten moeten ervoor zorgen dat de bus en ander verkeer uit de richting Hoogkerk gemakkelijker de N355 op kunnen rijden.

Rondweg Aduard-Nieuwklap

Bij Nieuwklap wordt de brug vervangen en krijgt de weg een nieuwe aansluiting. Deze aanpassingen zijn onderdeel van de aanleg van de nieuwe rondweg om Aduard en de vervanging van de brug bij Aduard.
De rondweg rondom Aduard en de Nijelandsterpolder zorgt ervoor dat doorgaand verkeer, vrachtwagens en landbouwverkeer niet langer door het dorp hoeven te rijden. Hierdoor stroomt het verkeer beter door en verbetert de veiligheid in het dorp. De rondweg sluit aan op de nieuwe brug bij Aduard en ten zuiden van Nieuwklap (ongelijkvloers) op de Friesestraatweg (N355). De verwachting is dat de rondweg Aduard-Nieuwklap eind 2018 klaar is voor gebruik.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De aanpak van de brug bij Aduard is onderdeel van de verbetering van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, een gezamenlijk project van de provincies Fryslân, Groningen en Rijkswaterstaat. Het doel van het project is ervoor te zorgen dat grotere schepen vlot en veilig kunnen doorvaren. Hiervoor is het nodig dat de vaarweg dieper en breder wordt gemaakt en bruggen worden vervangen.

Meer informatie over dit project

Slimme reisalternatieven

Reis je altijd via de N355 naar Groningen, dan is parkeren op P+R-terrein Zuidhorn een slim alternatief tijdens de werkzaamheden. Op de P+R kun je gratis parkeren en vervolgens met de trein of fiets verder reizen naar Groningen.

Bron: Groningen Bereikbaar

Reacties