Eindelijk afdoende geluidsafscherming A7 Buitenhof?

16 maart 2021Categorie: Verkeer VWH Hoogkerk

Door Rutger Noordam

HOOGKERK – Hoop gloort voor Buitenhof nu in opdracht van de gemeente een degelijk akoestisch rapport is verschenen. Het rapport toont aan dat de geluidsbelasting door het verkeerslawaai vanaf de A7 bij Buitenhof al jaren te hoog is. Het zogenaamde geluidsgat Buitenhof, ontstaan in 2016 na aanleg van de busafrit door het geluidswalletje, kan afzonderlijk worden gedicht, maar een volledige geluidsafscherming van Buitenhof langs de snelweg behoort nu voor het eerst tot de onderzochte mogelijkheden! De kosten voor een complete afscherming van de snelweg, langs anderhalve kilometer, worden geschat op 1,7 miljoen euro, exclusief btw.

Als in de toekomst (2025?) de Zuidelijke Ring gereedgekomen is, ligt er ‘stil asfalt’ langs Buitenhof, maar dan nog zal de geluidsbelasting te hoog zijn en tot 55 dB bedragen. De gemeenteraad moet nog wel een besluit over de geluidsafscherming bij Buitenhof nemen, maar het voorwerk is nu gedaan. Het college lijkt aan te sturen op dichting van alleen het geluidsgat bij de busafrit, maar bewoners hebben daarmee niet een afdoende oplossing voor hun totale geluidsprobleem. Het technisch rapport bewijst namelijk dat er zich nog een tweede geluidsgat bevindt bij Buitenhof. Dat is het geluidsgat vanaf het einde van de atletiekbaan Stadspark langs de A7 naar de Buitenhof. De impact van dat geluidsgat is mogelijk zelfs nog groter dan het bij iedereen bekende geluidsgat met de rubber schermpjes langs de weg bij de busafrit. Dat heeft niet alleen te maken met het verkeerslawaai vanaf het viaduct langs het Stadspark, maar ook met de komvorm waarin de Buitenhof aan de snelweg ligt. Het technisch rapport komt met veel nieuwe gegevens. De geluidswinst voor bewoners na plaatsing schermen is aanzienlijk. De gemeente Groningen zal wel zelf de kosten moeten dragen voor de geluidsschermen. Er is namelijk geen wettelijke verplichting om maatregelen te treffen. Bijzonder aan het rapport is dat het onderscheid maakt tussen de ‘hinderbeleving’ voor bewoners aan de snelweg, en het begrip geluidsbelasting uit de wet, dat dus uit modelberekeningen voortkomt. En voor het eerst telt de wind ook daadwerkelijk mee, door een nieuwe Europese richtlijn! Als leefbaarheid en gezondheid van bewoners Buitenhof een werkelijk serieus belang mogen zijn voor de gemeenteraad, dan besluit zij niet tot een deeloplossing. Stil asfalt met afdichting van het gat bij de busafrit is niet genoeg. Rond 2030 ligt er langs Buitenhof een zesbaansweg, met richting de dubbele hoeveelheid verkeersbewegingen van nu!

Rutger Noordam is bewoner Buitenhof en bestuurslid van Wijkraad Hoogkerk (VWH)

Foto: Emily Posthumus. Zicht op de A7 vanaf de Rozenburglaan in Buitenhof.

Reacties