Resultaten Wijktop Groningen West

27 januari 2017Categorie: Algemeen

In 2016 konden bewoners via het ‘wijkwethoudersbudget’, ofwel wijkbudget, voor het eerst zelf bepalen waar gemeentelijk geld aan uitgegeven moest worden. Zij weten vaak waar het meest behoefte aan is. In stadsdeel West, met wijkwethouder Paul de Rook, is daarvoor de jaarlijkse wijktop in het leven geroepen. Men maakt keuzes en stelt de prioriteiten. Voorheen bepaalde de gemeente over de wijkverlanglijstjes. Nu moesten bewonersorganisaties zelf dus de knoop doorhakken.

 Financiën
Voor de uitvoering van de wijktop is er een ‘wijkbudget’ van € 3 per inwoner. Voor heel stadsdeel West 2 ton. In 2016 was nog het kiezen centraal, de uitvoering is grotendeels in 2017. In een wijktop gaat het niet om de reguliere taken van de gemeente. Wél kunnen wensen voor de wijktop daarmee gecombineerd worden. Dan is er dus meer budget dan € 3 per inwoner Het resultaat wordt aan de wijkbewoners voorgelegd.

Volledige informatie
Op Internet staan per wijk de verschillende onderwerpen die in de wijktop zijn behandeld. Wat gaat er gebeuren in 2017, wat is gerealiseerd in 2016. Ga naar west050.nl of  Download als PDF (door Studio MARCHA!).

Hieronder een samenvatting voor Hoogkerk, Gravenburg/(gedeeltelijk)de Held, de Buitenhof.

(VWH) Hoogkerk.
Historische haven Hoogkerk. De locatie is tegenover de Halm. Vroeger was het Hoendiep een zeer drukke vaarroute. Het gaat ook om een toegevoegde waarde voor heel Hoogkerk. De WOZ-waarde van de huizen stijgt, de sociale controle neemt toe. Nu is het een stil plekje Maar met een paar schepen is het opeens een leuk buurtje. De omwonenden zagen het ook zitten. De ondernemersvereniging is benaderd. Dit initiatief is van Martijn Schuitemaker, schipper/bewoner op een historisch binnenvaartschip, met ondersteuning van de VWH. Bijgaande foto: Martin Bos & Martijn Schuitemaker over Historische Haven.
Tennisbaan en toiletvoorziening Ruskenveense plas: LTC Hoogkerk verhuist naar het sportcomplex en recreanten kunnen gebruik maken van de nieuwe kleedkamers en toiletten.
Boardwalk over Ruskenveenseplas. Soms rijden fietsers hier het water in. Er is één reling. Nu de boardwalk aan vernieuwing toe is wil de VWH het veilig maken voor fietsers én wandelaars. Wanneer de VWH bij de bewoners genoeg draagvlak kan vinden, kan het in 2017 worden uitgevoerd.

Uitgaven en plannen 2016
Wijkbudget Hoogkerk 7.706 inwoners x € 3, – = € 23.118, –
Deelmaatregelen gebiedsvisie West € 248.226, –
Herinrichting Suikerbuurt € 205.000, –
Totaal € 476.344, –

Ook gerealiseerd in 2016
Vervanging van speeltoestellen.
Herinrichtingsplan Suikerbuurt samen met bewoners.
Verkeersmaatregelen Roderwolderdijk.
Huiskamer en gezinsklas in de Vensterschool.

Allart Keltholt uit Gravenburg & Ria Jansma uit de Held + zoontje Sjoerd op Fietspad Gravenburg-de Held
Allart Keltholt uit Gravenburg & Ria Jansma uit de Held + zoontje Sjoerd op Fietspad Gravenburg-de Held

Wijkraad De Held, bewonerscommissie Gravenburg
De Heldenburcht. Een activiteitencentrum, ook voor jongeren, want voor hen is niets te doen. De wijkraden zoeken naar draagvlak onder de bewoners en naar financiering. Locatie: rotonde Maresiusstraat.
Verbreding fietspad Gravenburg- De Held. Het smalle pad wordt zeer intensief gebruikt door wandelaars en fietsers; dat leidt tot gevaarlijke situaties. De wijken stellen langzaam verkeer boven autoverkeer. Deze wens wordt verzilverd uit het wijkbudget, aangevuld met gebiedsvisiegeld.
Bushokjes Gravenburg. Hier is nu, ca 15 jaar, nog steeds geen beschutting tegen weer en wind, omdat ze de status hebben als tijdelijke haltes. Om deze reden kiezen de bewoners voor het fietspad en niet in bushokjes.

Al gerealiseerd:
De verlichting van het Söllepad van Gravenburg naar de Friesestraatweg.
In Gravenburg zijn op twee veldjes de speelelementen vervangen.
De Lutherstraat is deels opnieuw bestraat.

Uitgaven en plannen 2016
Wijkbudget, 5.289 inwoners x € 3, – = € 15.867, –
Deelmaatregelen gebiedsvisie West € 36.333, –
Totaal € 52.200, –

(Bewonerscommissie)De Buitenhof.
Groenstrook Kranenburg. De ondernemers en de bewonerscommissie maken samen een gebruiksplan voor het gebiedje tussen Eemsgolaan-Rozenburglaan-A7 zoals: een plek in lunchtijd, voor de jeugd spelen en rond hangen, misschien een beschutte ontmoetingsplek, materiaalopslag voor buurtactiviteiten. Het ecologische karakter blijft in stand.  De gemeente gaat akkoord. Het initiatief ligt nu bij de ondernemers in de wijk (de bedrijvenvereniging VBGW) en de wijk.
Verbetering centrale speelveld. Vanwege het intensieve gebruik wil de wijk kunstgras over de volle breedte.
Meer parkeerruimte Fivelgolaan. Hiervoor is minder draagvlak.
De wijk kiest voor het speelveld. Daarvoor is geld uit het wijk- en gebiedsbudget beschikbaar.
Uitbreiding fietspad Hunsingolaan met een fietsdoorsteekje naar Hunsingolaan 1a en 1b. Betaald uit een meevaller bij wegwerkzaamheden. De opdracht aan de aannemer is al verstrekt.

Al gerealiseerd:
In de Hunsingolaan is een groot deel van de stoep opnieuw bestraat.
Geluidswerende schermen langs de A7.

Speelveld de Buitenhof
Centrale Speelveld de Buitenhof

Uitgaven en plannen 2016
Wijkbudget, 2.286 inwoners x € 3, – = € 6.858, –
Deelmaatregelen gebiedsvisie West € 9.142, –
Totaal € 16.000.

Reacties