College beantwoordt vragen over geuroverlast Icopal VierverlatenL volledige tekst en reacties op Collegestandpunt

13 januari 2017Categorie: Algemeen

De PvdA en SP hadden in november vragen gesteld naar aanleiding van klachten van omwonenden in Vierverlaten over geuroverlast van Icopal en de bezorgdheid over de gezondheidsrisico’s. Zij vroegen of bij Icopal alle technische installaties voldoen aan de normen en of Icopal zich gehouden heeft aan de wettelijke termijnen voor een revisieaanvraag van de omgevingsvergunning. Het college heeft in december geantwoord dat Icopal handelt volgens de richtlijnen van de Omgevingsdienst. Volgens onderzoek uit 2013 blijkt dat er voor de gezondheid geen negatieve gevolgen zijn.

Geurmaatregelen
De menginstallaties en de opslagtanks, de grootste geurbronnen, zijn aangesloten op een geurbehandelingsinstallatie. Icopal voldoet daarmee aan de voorschriften uit de omgevingsvergunning. Voor de productielijnen hoefde dit eerst nog niet. Omdat de geurbehandelingsinstallatie toen niet goed werkte heeft Icopal op eigen initiatief een nieuwe geurbehandelingsinstallatie/gaswasinstallatie geïnstalleerd waarop ook de productielijnen worden aangesloten; sinds week 47 (2016) ook de laatste productielijn nr. 4 (dus na het indienen van de vragen). Nu wordt nagegaan of met deze maatregel ook daadwerkelijk wordt voldaan aan een aanvaardbaar geurhinderniveau.

Icopal had voorgesteld om een volledig nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen. Een conceptaanvraag daarvoor heeft Icopal in december 2015 ingediend. Daarmee zijn geen wettelijke termijnen overtreden. Aldus het College.

Omgevingsdienst
De Omgevingsdienst Groningen (ODG) handelt door omwonenden ingediende milieuklachten af. De dienstdoende piketmedewerker van de ODG komt dan op een huisbezoek bij de betreffende bewoner. Daarna volgt een bedrijfsbezoek bij Icopal. De klager wordt over de uitkomst van het bedrijfsbezoek schriftelijk geïnformeerd. Volgens het College is de ODG hierin slagvaardig en communicatief opgetreden.

Vervolg
De raadsfracties van SP en PvdA houden contact met de bewoners en met Icopal. De laatste weken lijkt de situatie te zijn verbeterd. Binnenkort organiseert Icopal een bewonersbijeenkomst. In het voorjaar komt weer een bijeenkomst waarbij onder meer de nieuwe maatregelen worden geëvalueerd. De GGD wordt opnieuw benaderd voor een gezondheidsonderzoek en de ODG wordt ook benaderd.

Aanvullende informatie:

 

Reacties