Zorgen omwonenden Icopal bij gemeenteraad

13 oktober 2021Categorie: Bedrijfsleven Gemeente VWH Hoogkerk

Door Rutger Noordam

Iedereen in Hoogkerk e.o. is bekend met de geuruitstoot van bitumenfabriek Icopal uit Vierverlaten. Bij een meting van deze geuruitstoot afgelopen voorjaar zijn serieuze gifstoffen aangetroffen in een hogere concentratie dan de geldende milieunormering. Na een aantal aanpassingen in de fabriek afgelopen zomer is afgelopen maand een nieuwe meting gedaan, de uitkomst daarvan is nog niet bekend. De gemeenteraad vorige week was bezorgd over de situatie, want zijn er mogelijk gezondheidsrisico’s voor omwonenden?

Klachten van omwonenden van Icopal zijn er afgelopen jaren vaker geweest, en het gesprek met toezichthouder de Omgevingsdienst en de fabriek is vaker gezocht. Maar na uitgebreide vragen van SP, PvdA en GL bleek afgelopen maand dat de Omgevingsdienst dit voorjaar bij twee metingen van de Icopal-uitstoot was gestuit op zogeheten Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in een hogere concentratie dan het Activiteitenbesluit toestaat. Het ging daarbij om de koolwaterstofemissie en PAK’s uit het productieproces en de recycling. Ook het kankerverwekkende benzeen werd gemeten, al bleef dat nog binnen de norm. In reactie heeft Icopal van de zomer een productiestop gehad, er is groot onderhoud gepleegd en een koolfilter is vervangen. De uitstoot van ZZS-stoffen zou nu lager moeten zijn, de recente meting zal dat moeten aantonen.

Wethouder overweegt verscherpt toezicht Icopal
De omwonenden staan in contact met de fabriek via een klachtenapp, toch leidt dat vaak niet tot een bevredigende oplossing na klachtenmelding. Wat omwonenden naar voren brachten in de raad was indringend. De geuruitstoot van de fabriek kan op zichzelf al voor veel stress zorgen, maar daar komt nu bij dat omwonenden en raad zich duidelijk zorgen maken of er ook sprake is van gevaar voor de gezondheid door de uitstoot van stoffen. Het laatste GGD-onderzoek is van 2014, dus van nogal lang geleden. Wethouder Chakor zegde toe de uitkomsten van de meest recente uitstootmeting uitgebreid te gaan bespreken met de raad in november. Er moest een plan van aanpak komen, zei ze, en zij wilde “serieus kijken naar intensivering van het toezicht van de Omgevingsdienst … op vermindering van de uitstoot”. Een raadslid vroeg of dat nu ook ‘verscherpt toezicht’ inhield, en dat werd door haar bevestigd. We zullen het nauwlettend blijven volgen, ook onze Wijkraad.

Rutger Noordam is bestuurslid van Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH)

Reacties