Wijkkompas Hoogkerk, de Buitenhof/de Kring en Gravenburg

13 juli 2016Categorie: Algemeen

Het onderzoeksbureau van de gemeente Groningen heeft de wijkkompassen gepubliceerd. In een wijkkompas wordt aan de hand van veel aspecten, zoals overlast, verloedering, sociale samenhang etc. in diagrammen een beeld gegeven van een wijk met alle zwakke en sterke punten. Daarmee kunnen maatregelen voor een wijk onderling veel beter afgestemd worden. Een wijkkompas is opgesteld op grond van gegevens die in onderzoeken zijn verzameld; onder meer met enquêtes onder de inwoners.

Deze wijkkompassen zijn nu ook voor het VWH-gebied beschikbaar. Per wijk is ook een toelichting.Hieronder de wijkkompassen en daarbij de kernbegrippen betreft de huidige stand van zaken (SVZ) en de ontwikkelingen in het VWH-gebied voor Hoogkerk, de Buitenhof/de Kring en Gravenburg (Hieronder aanklikken voor het betreffende wijkkompas).
In het overzicht van alle wijken: os.groningen.nl  staat ook de betekenis van de kleuren aangegeven.Groen betekent een (zeer) gunstige ontwikkeling, rood (zeer) ongunstig, geel is gemiddeld.

  • Hoogkerk: SVZ: Goede sociale leefomgeving en goed voor kinderen. Ontwikkeling: Ook Hoogkerk kent sociaaleconomische tegenwind.
  • De Buitenhof/De Kring: SVZ: Goed wonen, maar behoefte aan voorzieningen. Ontwikkeling: Overlast door jongeren toegenomen
  • Gravenburg/Leegkerk: SVZ: Welvarende gezinswijk met weinig tekorten maar wel aan voorzieningen. Ontwikkeling: het gaat goed maar de sociale leefomgeving verslechtert.

 

Reacties