Waterglijbaan, asfalt op ijsbaan of surfsteiger?

3 mei 2018Categorie: Algemeen

Ook dit jaar kunnen wijken in Stad speciale projecten realiseren, waarvoor de gemeente een budget beschikbaar heeft gesteld. In Hoogkerk organiseert de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) een verkiezing tijdens de Zomermarkt van Hoogkerk, op 1 juni, om te bepalen welke top drie van projecten gerealiseerd wordt. Er zijn al aanmeldingen, maar nieuwe ideeën zijn nog welkom. Tijdens de Hoogkerker zomermarkt worden de projecten gepresenteerd. Mensen kunnen dan hun stem uitbrengen op de projecten. Indieners kunnen daar hun projecten promoten en stemmen proberen te winnen.

De volgende projecten dingen nu al mee naar het wijkbudget:

• Outdoor Sportpark Hoogkerk
Een groep inwoners wil graag een outdoor sportpark aan de Rusken­veense plas. Hier is ruimte voor jong en oud, met zowel fitness als calisthenics (krachttraining) voor gezondheid, bewust leven en sport.

• Glijbaan zwembad:
Zwembad Hoogkerk wil graag een glijbaan bij het zwembad. Hiervoor doet het een beroep op het wijkbudget.

• Evenementen SamEvents4U:
Sam­Events4U wil duur­zaam­heids­markt(en) en beurzen voor minima organiseren in Hoogkerk.

• Waterplein:
Een groep wil graag een water­plein in Hoogkerk, mogelijk op het terrein van de ijsbaan. Het moet een veilige speelplek voor kinderen worden.

• Asfaltering ijsbaan:
Momenteel wordt het terrein van de ijsbaan nauwelijks gebruikt. Asfaltering biedt extra parkeerruimte voor de sportvelden en ruimte voor andere activiteiten zoals markten. In de winter kan terrein dan gemakkelijk tot ijsbaan gemaakt worden.

• Vis-/surfsteiger Ruskenveense plas:
Aanleg van een vis- en surfsteiger aan de noordkant van de Ruskenveense plas.

• Veldcrossparcours:
Ondanks de plannen voor het Suiker­fabrieks­­terrein blijven delen nog jaren onbebouwd. Daar kan een veldcross­parcours aangelegd ­worden.

Wat is de top drie?
Sinds 2016 kent stadsdeel West het wijkbudget. De gemeente stelt een budget beschikbaar aan de wijkraden. Die verdelen het over projecten die goed zijn voor de wijk. Het budget bestaat uit € 3,- per inwoner. Jaarlijks houdt de wijkraad een stemming onder de ­burgers van Hoogkerk, waaruit een top drie (of vier) naar voren komt. Deze projecten worden vervolgens gesteund vanuit het wijkbudget. Voorbeelden van gesteunde projecten in Hoogkerk uit de afgelopen jaren zijn: de boardwalk aan de Rusken­veense plas (2016), de histo­rische haven (2016), financie­ring voor het entree­kunst­werk (2017) en aanpak van het ecologisch park (2017). Ook de verhuizing van de tennisclub LTC naar de Ruskenveense plas is mede mogelijk gemaakt uit het wijkbudget.
Het vrijmaken van budget voor deze projecten opent ook weer andere ‘geldpotten’ vanuit de gemeente. Op deze manier zijn verschillende langlopende projecten in  Hoogkerk vooruit geholpen.

Nog niet al deze voorstellen ­worden gedragen door bewoners of initiatiefnemers, dat is wel een vereiste voor deelname. Wie een project of wens ziet waarvoor hij of zij zich wil inztten of wie zelf een project of wens heeft voor Hoogkerk, kan zich melden bij de VWH: info@vwhoogkerk.nl of telefonisch: 050-5590208 of 06-13211151.
Voor de al ingediende projecten zoekt de VWH betrokken burgers die deze projecten willen dragen. Bij vragen of opmerkingen kun je terecht bij het secretariaat van de VWH. Zie de contactgegevens hierboven.

Reacties