Vijf transformatoren geplaatst op hoogspanningsstation Vierverlaten

9 juli 2021Categorie: Bedrijfsleven Gemeente

PERSBERICHT

In aanwezigheid van gedeputeerde Nienke Homan, Groningse wethouder Philip Broeksma en TenneT COO Maarten Abbenhuis is de vijfde transformator op het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation van Vierverlaten geplaatst. Dit is een belangrijke stap in de capaciteitsuitbreiding van dit hoogspanningsstation. Met een oppervlakte zo groot als 25 voetbalvelden en een transformatorvermogen van 5400 MVA wordt dit het grootste hoogspanningsstation van Nederland. Het station vormt de laatste schakel in de 380 kV-stroomsnelweg tussen Eemshaven en Vierverlaten. De verbinding wordt in 2023 in gebruik genomen.

Eemshaven-Vierverlaten 380 kV
TenneT bouwt momenteel aan de’ stroomsnelweg’, 380 kV-verbinding, tussen Eemshaven en Vierverlaten. In Eemshaven worden grote hoeveelheden elektriciteit opgewekt. Daarnaast komt er veel duurzame energie in Eemshaven aan land via zeekabels (interconnectoren) met Noorwegen en Denemarken en van windparken op de Noordzee. Tot slot worden ook veel wind- en zonneparken in de provincie ontwikkeld. Voor het elektriciteitstransport vanaf dit energieknooppunt is de 40 kilometer lange stroomsnelweg hard nodig. TenneT breidt het hoogspanningsstation Vierverlaten uit om dit mogelijk te maken. De verbinding draagt daarmee bij aan de energietransitie en regionaal economische ontwikkeling. De werkzaamheden aan de 380 kV verbinding zijn inmiddels halverwege. De nieuwe 380 kV-verbinding maakt de bestaande 220 kV-verbinding overbodig. Na ingebruikname in 2023 kan daarom de bestaande 220 kV-verbinding worden verwijderd.

Elektriciteitsnet gaat aanzienlijk op de schop
“Deze 5 grote transformatoren markeren letterlijk een zware mijlpaal van dit project. Het Nederlandse elektriciteitssysteem gaat de komende 10 jaar aanzienlijk op de schop. Hier in Groningen zien we al goed welke verandering het elektriciteitsnet doormaakt. Ons elektriciteitsnet werd ooit aangelegd om te voorzien in de vráág naar elektriciteit. Nu verandert het in een multifunctionele verbinder van aanbod, vraag en opslag van elektriciteit. De komende 10 jaar investeren TenneT en Enexis Netbeheer in Noord Nederland circa 1,5 miljard euro in versterking en uitbreiding van het netwerk om dit verder klaar te maken voor de toekomst,” aldus Maarten Abbenhuis, COO van TenneT.

Megatransformatoren voor stroomsnelweg
Transformatoren verlagen of verhogen de spanning waarmee de elektriciteit getransporteerd wordt. Hoe hoger de spanning, hoe lager het energieverlies. Een 380 kV-transformator is 335 ton zwaar, 6 meter hoog, 11 meter lang en 5 meter breed en daarmee een van de grootste in haar soort. De vijf transformatoren zijn in de afgelopen week per schip over het Aduarderdiep op de loskade van KWS in Hoogkerk aangekomen. ‘s avonds zijn de transformatoren naar het hoogspanningsstation aan het Hoendiep gereden, zo’n 2 kilometer verderop.

Hoogspanningsstation Vierverlaten
TenneT en Enexis Netbeheer zijn nu en de komende jaren bezig met het versterken en waar nodig aanpassen van het elektriciteitsnet voor de energietransitie. Hoogspanningsstation Vierverlaten is in 1966 gebouwd. In de loop der jaren is het station diverse keren uitgebreid. De uitbreiding nu (met een 380 kV-deel) verdubbelt de fysieke oppervlakte naar 25 voetbalvelden. Het transformatorvermogen op het station wordt met dit project vergoot van 900 MVA (huidige situatie) naar 5400 MVA. Voor verdere netversterking in de gemeente Groningen en mogelijk ook 2e fase Noord-West 380 kV verwacht TenneT dat in de toekomst meer aanpassingen en uitbreidingen nodig zijn. Het hoogspanningsstation bestaat uit 110 kV, 220 kV en (in aanbouw) 380 kV-gedeelten. Daarnaast een 20kV/110 kV midden-/hoogspanningsstation van Enexis Netbeheer. Het hoogspanningsstation heeft verbindingen met Friesland (Burgum), Assen-Zwolle (220 kV), Groningen-stad (met de hoogspanningsstations Heemskerkstraat, Hunze) en Winsum (110 kV).

Reacties