Jan Ensinglaan Hoogkerk

Vergaderverslag Hoogkerk-Zuid

19 april 2021Categorie: Algemeen VWH Hoogkerk

Eind maart is de dorpsdeelcommissie Hoogkerk-Zuid weer bijeen gekomen, zij het dan digitaal. Hieronder een keur aan onderwerpen die aan bod zijn gekomen.

 • Meldpunt gemeente Groningen
  We merken dat het meldpunt van de gemeente Groningen nog weinig bekend is bij mensen. Via groningen.slimmelden.nl kunt u gemakkelijk een melding doen van gebrekkig onderhoud, een gevaarlijke situatie of overlast. Bijvoorbeeld een losse stoeptegel, gevallen takken of een lantaarnpaal die uitvalt. U ontvangt een zaaknummer waarmee u kunt zien wat er met uw melding gebeurt.
 • Ecogebied
  Het ecogebied staat in bloei! In het najaar hebben de vrijwilligers van de ecogroep bollen gepoot in het ecogebied, die nu prachtig uitkomen. De ecogroep heeft grote plannen voor de invulling en het gebruik van het ecogebied, en maakt samen met de gemeente een jaaragenda. Er is een prachtige wilgenhut, een insectenhotel, speelvoorzieningen en meer. Wilt u een handje meehelpen? Vrijwilligers zijn altijd welkom. U kunt zich aanmelden via ons secretariaat (zie onder voor de contactgegevens).
 • Vreedzame Wijk
  In samenwerking met de Anne Frankschool en OBS de Ploeg werkt WIJ Hoogkerk aan het project ‘Vreedzame Wijk’. Kinderen leren hierbij onder andere gezonde manieren van omgang met elkaar en het oplossen van conflicten. De scholen werken hier al langer mee en de bedoeling is om de wijk hierbij te betrekken zodat er een gemeenschappelijke ‘taal’ is, waarmee onderling begrip en steun wordt aangemoedigd. Vanuit de Vreedzame Wijk wordt er in het kader van zorg dragen voor elkaar, met financiële ondersteuning van de wijkraad, komend najaar een cursus kinder-EHBO voor kinderen en volwassen georganiseerd.  Bij belangstelling kunt u zich aanmelden bij Theresa Nanninga, coördinator Vreedzame Wijk theresa.nanninga@wij.groningen.nl / 06-21884892.
 • Schouwlopen
  Woont u in Hoogkerk-Zuid en wilt u meedoen aan de BORG-schouw? Met een groepje mensen gaan we de wijk door en maken melding van gebreken die we tegenkomen in de openbare ruimte. We zoeken hiervoor vrijwilligers. Belangstellenden kunnen zich melden bij het secretariaat van de VWH.
 • Wijktop 3
  In maart heeft de wijkraad Hoogkerk een oproep gedaan voor voorstellen voor de wijktop 3 2020-2021. In totaal is er een wijkbudget beschikbaar van 60.000 euro, waarvan 10.000 euro voor kleinere doelen. Er zijn ook een aantal voorstellen gedaan in Hoogkerk-Zuid, onder meer voor aanpassing van de Zuiderweg en een voorrangsbord voor de Jan Ensinglaan. Binnenkort organiseert de VWH een stemprocedure waarbij burgers kunnen aangeven welke voorstellen zij belangrijk vinden voor de wijk. Via het budget voor kleinere doelen is onder meer geld beschikbaar gemaakt voor een hek bij de speelplaats aan de Prinses Margrietstraat.
 • Werkgroep Duurzaam West
  Sinds een paar maanden heeft de VWH een nieuwe werkgroep, werkgroep Duurzaam West, die zich bezighoudt met duurzame initiatieven op allerlei vlakken: energiegebruik en besparing, voedsel en biodiversiteit. Hiervoor ontvangen we ondersteuning van Grunneger Power. Binnenkort wordt een actie gestart waarbij mensen mee kunnen doen met een warmtescan van hun huis, waarna gericht advies wordt gegeven voor duurzame en besparende maatregelen. Als u interesse hebt om meer te weten of mee wilt doen met de Werkgroep, laat het ons weten!

De volgende vergadering van de dorpsdeelcommissie Hoogkerk-Zuid staat gepland in oktober. Hopelijk kunnen we elkaar dan weer in lijve ontmoeten. Woont u in Hoogkerk-Zuid en bent u geïnteresseerd in onderwerpen die de wijk aangaan? Meld u dan bij ons secretariaat en schuif een keer aan bij een vergadering. Wilt u meer weten of u inzetten voor uw wijk? Neem dan contact op met ons secretariaat via info@vwhoogkerk.nl of bel 06-13211151.

Reacties