Vergadering Hart van Hoogkerk

4 april 2018Categorie: Algemeen

Maandag 16 april houdt de culturele vereniging Hart van Hoogkerk een ledenvergadering, vanaf 19:30 uur in de Theresiakapel (inloop: 19:00 uur). ‘We zijn blij te kunnen melden dat een groep enthousiaste mensen heeft aangegeven het bestuur van Hart van Hoogkerk te willen vormen’, aldus de vereniging. ‘Nadat het vorige bestuur is gestopt, zijn we op een laag pitje met de vereniging doorgegaan. Het nieuwe bestuur wil vol aan de slag gaan, om weer een volwaardig jaarprogramma aan te bieden in de Theresiakapel, met gemiddeld één voorstelling per twee weken.’ Tijdens de ledenvergadering kunnen de leden officieel het nieuwe bestuur kiezen. De bezoekers krijgen dan ook een (artistiek) voorproefje van de plannen voor de voorstellingen van het komende seizoen.

De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:
1. Welkom
2. Mededelingen
3. Agenda
4. Bestuursverkiezing
Pauze
4. Artistiek intermezzo
5. Plannen voor de voorstellingen
6. Afsluiting

Vragen of opmerkingen over de vergadering kunnen tot 13 april gemaild
worden naar: info@hartvanhoogkerk.nl. Leden en mensen die lid willen
worden van Hart van Hoogkerk, zijn van harte welkom.
Het voorgestelde nieuwe bestuur van Hart van Hoogkerk bestaat uit:
Gea Dijkstra (kandidaat-voorzitter);
Yvonne Schuling (kandidaat-secretaris);
Erik Keuning (kandidaat-bestuurslid algemeen);
Junior Martir (kandidaat-bestuurslid algemeen).
De functie van penningmeester is vacant, Wina van der Hoeven neemt deze
voorlopig waar. Geïnteresseerden kunnen zich melden via het e-mailadres:
info@theresiakapel.nl.

Reacties