Uitnodiging voor het Stemfestival van de eerste burgerbegroting Sterk Hoogkerk

7 oktober 2023Categorie: Sterk Hoogkerk

De pers is op dinsdagavond 10 oktober van harte uitgenodigd op het Stemfestival van de eerste burgerbegroting Sterk Hoogkerk. Deze vindt plaats in het Dorpshuis in Hoogkerk (Zuiderweg 70-4). Bewoners gaan samen met elkaar in gesprek over de ingediende ideeën en samen stemmen om de beste ideeën uit te kiezen.

 Sterk Hoogkerk is de eerste burgerbegroting van Groningen, bedoeld voor iedereen die in Hoogkerk en de omliggende wijken woont. De gemeente Groningen stelt 300.000 euro beschikbaar dat inwoners samen mogen besteden. De afgelopen maanden werd de burgerbegroting stapsgewijs uitgevoerd: thema’s kiezen, geld verdelen over de thema’s, ideeën indienen en onderzoeken hoe het kan. Nadat de bewoners zelf voor de thema’s Groen Hoogkerk, Kinderen en Jongeren, Sport en Bewegen, Veilig Hoogkerk en Verkeer kozen, volgden er 61 ingediende ideeën. Hiervan zijn er 41 doorgegaan naar de stemronde.

Momenteel is het stemmen in volle gang, zowel online via Stem van Groningen als fysiek tijdens drie bijeenkomsten, waarvan het Stemfestival de grand finale is. Eerder waren er twee bijeenkomsten voor minima en jongeren. Tijdens het Stemfestival gaan Hoogkerkers samen met elkaar in gesprek over de ingediende ideeën. Via meerdere stemrondes kiezen de bewoners uiteindelijk de beste ideeën.

Als de uitslag bekend is, gaat de gemeente samen met de indieners van de gekozen ideeën over tot de uitvoering. De plannen worden werkelijkheid. Zo krijgen je als Hoogkerker direct invloed op wat er in je omgeving gebeurt.

Programma

Datum: dinsdag 10 oktober

Locatie: Dorpshuis Hoogkerk (Zuiderweg 70-4)

19.30 – 20.00: Inloop en optreden TikTok Tammo
20.00 – 20.30: Opening en instructie
20.30 – 22.00: Ideeën kiezen
22.00 – 22.15 : Grand finale – de uitslag
22.15                  : Borrel

Reacties