Sterk Hoogkerk is begonnen, en jij kunt meedoen

21 maart 2023Categorie: Bewonersinitiatief Gemeente VWH Hoogkerk

Sterk Hoogkerk is begonnen: de eerste burgerbegroting van Groningen. Als inwoner van Hoogkerk, Buitenhof, Gravenburg, Leegkerk en Vierverlaten beslis je samen met wijk- en buurtgenoten waaraan een budget van in totaal maximaal 300 duizend euro verdeeld wordt. Dat proces vindt de komende maanden plaats, elke inwoner van het gebied mag eraan meedoen.

In 2023 stelt de gemeente Groningen een verhoogd wijkbudget beschikbaar voor Hoogkerk, Gravenburg, Buitenhof, Vierverlaten en Leegkerk. Inwoners van het gebied mogen dat geld in onderling overleg verdelen. Ze gaan met elkaar in gesprek en bepalen samen welke onderwerpen op dit moment belangrijk zijn in hun omgeving. Vervolgens kennen ze aan deze thema’s een budget toe. Gekoppeld aan de gekozen thema’s kunnen daarna ideeën ingediend worden. Samen beslissen Hoogkerkers welke daarvan uitgevoerd gaan worden.

De burgerbegroting, zoals dit proces genoemd wordt, vindt plaats van 16 maart tot 10 oktober, onder de naam Sterk Hoogkerk. In Groningen vond zoiets nog niet eerder plaats. Een burgerbegroting lijkt op de wijk-top-3 die de afgelopen jaren in Hoogkerk plaatsvond, maar er zijn een paar belangrijke verschillen.

Om te beginnen is er meer aandacht voor het gesprek en gaat het echt over samen beslissen. Dit begint al bij stap 1: het bespreken van de belangrijkste thema’s. Daarnaast is er tien keer zoveel geld beschikbaar als in voorgaande jaren: tot 300 duizend euro. Als inwoner beslis je met je wijk- en buurtgenoten wat er gaat gebeuren in je omgeving. Wat jullie bedenken, wordt uitgevoerd!

Sterk Hoogkerk in vijf stappen

De burgerbegroting Sterk Hoogkerk bestaat uit vijf stappen:

Stap 1: thema’s kiezen en geld verdelen

Stap 1 van Sterk Hoogkerk bestaat uit twee delen: het kiezen van de vijf belangrijkste thema’s en het verdelen van geld over deze thema’s. Tussen 16 maart en 18 april kies je als Hoogkerker uit een lijst van twintig onderwerpen de vijf die voor jou het zwaarst wegen. Dat doe je door te stemmen op de website sterkhoogkerk.nl of door deel te nemen aan de daarvoor georganiseerde bijeenkomst op 18 april. Stemmen die bij deze gelegenheid uitgebracht worden, wegen zwaarder dan online stemmen.

Je mag ‘dubbel stemmen’: zowel online als tijdens de bijeenkomst. Op die manier krijg je de kans je stem maximaal te laten horen. Na 18 april is duidelijk onder welke vijf thema’s alle ingediende ideeën moeten vallen.

Het tweede deel van stap 1 vindt plaats op dinsdag 16 mei: Hoogkerkers bepalen samen hoe ze het geld over de vijf gekozen thema’s verdelen. Hoe belangrijk is elk thema? En waarom? Deze stap gebeurt niet online, je komt ervoor naar het dorpshuis in Hoogkerk.

Stap 2: ideeën indienen

Nadat duidelijk is hoeveel geld er voor elk thema is, mag iedereen ideeën indienen. Ook als je niet in Hoogkerk woont, kun je aan deze fase meedoen. Op de website sterkhoogkerk.nl zie je gedurende stap 2 alle ingediende ideeën verschijnen.

Stap 3: op welke manier kan een idee uitgevoerd worden?

Als alle plannen binnen zijn, worden ze bekeken en beoordeeld. Kunnen ze uitgevoerd worden? En hoe precies?

Stap 4: ideeën kiezen

Wanneer alle lichten op groen staan, gaat een idee mee in de stemronde van stap 4. Voor elk van de vijf thema’s kiezen Hoogkerkers uit de ingediende ideeën de drie beste. Dat doe je niet alleen met een muisklik, maar juist ook door er met je buurt- en wijkgenoten over in gesprek te gaan. Het stemfestival vindt plaats op 10 oktober in het dorpshuis in Hoogkerk.

Stap 5: van idee naar uitvoering

De uitslag wordt bekend gemaakt op sterkhoogkerk.nl, hoogkerkonline.nl en in de Westerkrant. Daarna gaan de indieners van de gekozen ideeën samen met gemeente over tot stap 5: de uitvoering.

Zo kunnen inwoners meedoen

Inmiddels is Sterk Hoogkerk begonnen. Als je in het gebied woont, kun je op sterkhoogkerk.nl de vijf thema’s kiezen die voor jou het belangrijkst zijn. Wil je nog meer invloed? Kom dan op 18 april naar het dorpshuis in Hoogkerk. Tijdens de bijeenkomst maken de aanwezigen de vijf thema’s definitief. Hier wordt ook de uitslag bekend.

Belangrijke data:

16 maart t/m 16 april: Online thema’s kiezen
> www.sterkhoogkerk.nl

Dinsdag 18 april: Thema’s kiezen
> Dorpshuis Hoogkerk | 19.30 uur – 22.00 uur

Dinsdag 16 mei: Geld over de vijf gekozen thema’s verdelen
> Dorpshuis Hoogkerk | 19.30 uur – 22.00 uur

Dinsdag 10 oktober: Stemmen op ideeën
> Dorpshuis Hoogkerk | 19.30 uur – 22.00 uur

 

Foto’s: Peter de Kan

 

 

Reacties