Stemmingsronde wijktop-3 van start!

16 juni 2021Categorie: Gemeente Sport Verkeer VWH Hoogkerk

Beste Hoogkerker, Gravenburger, inwoners van Leegkerk, Buitenhof, Peizerhoven en Halfweg,

Vanaf 16 juni hebt u de kans uw stem uit te brengen voor de wijktop 3 2020-21. U vindt hier een overzicht van de voorstellen waaruit u kunt kiezen. U kunt uw stem uitbrengen via onderstaande link of via de post: Zuiderweg 70/5, 9744 AP onder vermelding van uw persoonlijke top 3. U kunt uw briefje ook inleveren in de postbus bij het Dorpshuis (bij de hoofdingang).

Het wijkbudget bestaat uit een bedrag van 50.000 euro voor twee jaren. Daarnaast besteden we 10.000 euro aan een fonds voor kleine gemakkelijk uitvoerbare doelen. U vindt hier meer informatie (PDF) over deze doelen. Voor vragen over het wijkbudget of de stemprocedure kunt u contact opnemen met ons secretariaat via info@vwhoogkerk.nl of bellen met 06-13211151.

U kunt tot 14 juli uw stem uitbrengen. Wij komen vervolgens zo snel mogelijk met de uitslag, zodat de indieners van de gekozen voorstellen aan de slag kunnen met hun voorstel!

Klik hier om naar het stemformulier te gaan.

Hieronder vindt u aanvullende informatie over de verschillende voorstellen. Wij vullen dit aan met tekst, foto’s en filmpjes die we krijgen van de indieners.

Klik op de afbeelding om een grotere versie te bekijken.

Verlichting rotonde Zuiderweg

Verlichting van het entreekunstwerk en bevordering verkeersveiligheid rond de rotonde.

Verfraaiing centrum Hoogkerk

Verfraaiing van het centrum en aanleg van snelheidsbeperkende maatregelen.

Snelheidsbeperkende maatregelen Zuiderweg

Aanpassingen om de Zuiderweg veiliger te maken en hardrijden tegen te gaan.

Uitbreiding voorzieningen Ruskenveense plas

Meer voorzieningen, zoals een EHBO-post ten behoeve van gasten in het zomerseizoen.

Aanleg Hondenspeelveld

Aanleg van een speelveld waar honden vrij kunnen lopen bij het parkje tussen de Albert Hahnlaan en de Roderwolderdijk.

Renovatie en uitbreiding speeltuintjes Ruskenveen

Renovatie en uitbreiding van de speeltuintjes aan de Johan Faberlaan en de Johan Dijkstralaan

Voetpad Zijlvesterweg

Aanleg van een voetpad langs de Zijlvesterweg, tussen de Noodweg en de Frieschestraatweg.

Schets van een mogelijk voetpad langs de Zijlvesterweg vanaf de Koperen Jan.

Fruitbomen in de Buitenhof

Aanleg van fruitplukbomen in de Buitenhof en andere plekken in Hoogkerk.

Meer zitbanken in Hoogkerk

Plaatsing van zitbanken bij de Ruskenveense plas en de Zuiderweg.

Outdoor gym Gravenburg

Aanleg van een outdoor fitnessvoorziening in Gravenburg.

Sportvoorziening voor ouderen Peizerbocht

Twee jaar geleden hebben we hier in de buurt een plan gemaakt om een speel- en ontmoetingsplek te ontwikkelen voor met name gezinnen met jonge kinderen.

Deze speelplek is inmiddels gerealiseerd m.b.v vele sponsoren. De aanleg is vrijwel geheel uitgevoerd door de buurtbewoners zelf, die ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.

Nu hebben we het plan opgevat om een beweegproject voor SENIOREN te gaan ontwikkelen. De buurt is erg enthousiast en willen graag een Jeu de Boulles baan en een fitness circuit met diverse toestellen.

We hebben hierover contact met diverse mogelijke sponsoren en hebben ons project ook aangemeld voor de Wijk Top 3.

We hopen dat met uw stem ons beweegproject in de Wijk Top 3 gekozen wordt, want met een bijdrage uit het wijkbudget krijgen wij ook andere financiers over de streep.

Heel erg bedankt voor uw steun!!!!

Buurtcomité Peizerbocht

Artist impression: zo zou het er uit kunnen komen te zien.

Crowdfunding behoud Boerderij van Buist

Nieuw leven voor Boerderij van Buist
De Boerderij van Buist is een markant pand in Hoogkerk. Voor veel inwoners al jarenlang een doorn in het oog omdat het leegstaat. Het pand gaat snel achteruit en raakt in verval. Dat gaat een initiatiefgroep aan het hart en zij zijn daarom in actie gekomen.

Met een crowd participatieactie wil de groep genoeg geld bijeen krijgen om het pand over te nemen van vastgoedontwikkelaars. Elke Hoogkerker wordt daardoor deelnemer van en in het pand. Via een werkgelegenheidsproject voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt wordt het pand weer in zijn oude glorie hersteld. Bovendien wordt de boerderij energieneutraal gemaakt. Het is de bedoeling dat de boerderij zonne-energie en warmte inkoopt van de huishoudens in de buurt door middel van een smart energy grid. Er verschijnen geen horizonvervuilende  elektriciteitsmasten of zonnepanelen op het oude pand.

Maar er is meer. In de boerderij komt een zorgrestaurant, waar jong en oud een lekkere en betaalbare hap kunnen eten aan de mooiste plek aan het water in Hoogkerk. Het is tevens de bedoeling om de buurtservice van de Gabriëlflat weer tot leven te wekken.

Restauratie historisch schip

Een paar jaar geleden stemden veel inwoners van Hoogkerk voor de historische haven aan het Hoendiep waardoor dit project in de TOP 3 van Hoogkerk kwam. Het gemeentebestuur van Groningen heeft naar Hoogkerk geluisterd en ondanks financieel moeilijke tijden haar woord gehouden: na de zomer is de historische haven klaar! De haven laat het nautisch verleden van Hoogkerk herleven. Ooit was het Hoendiep een van de drukst bevaren wateren van Nederland met scheepswerven, industrie en overslag.

En toen was daar, een half jaar geleden, ineens De Gouwzee. Een tjalk, die sinds 1984 in de Noorderhaven in Groningen lag als woonschip. De eigenaar kon zijn schip niet meer onderhouden en wilde de Gouwzee voor dit doel graag beschikbaar stellen aan Hoogkerk. De Stichting Historische Haven Hoogkerk wilde altijd al een museumschip in de historische haven afmeren en daarmee het nautische en industriële verleden van Hoogkerk en het Hoendiep uitdragen.

Afspraken werden gemaakt en de Stichting heeft het schip overgenomen van de eigenaar. We hebben het schip in een droogdok laten keuren. De Gouwzee bleek in een veel betere conditie te zijn dan we dachten. Met dat optimistische bericht hebben we gelijk de buitenkant van de romp een nieuwe verflaag gegeven.

Maar om verder te gaan hebben we de hulp van Hoogkerk nodig! Samen met vrijwilligers uit Hoogkerk willen we de Gouwzee terugbrengen in oorspronkelijke staat en inrichten als een klein museum en bezoekerscentrum.

Dat is een nobele gedachte, maar als je het schip nu ziet dan weet je meteen: daar moet heel veel aan gebeuren en dat gaat een hoop geld kosten! Maar het schip zou een enorme uitstraling geven aan de nautische geschiedenis van Hoogkerk. Samen met Hoogkerk wil de Stichting deze uitdaging aangaan.

De eerste stap is om de Gouwzee van buiten weer toonbaar te maken. Als dat gebeurd is meren we het schip af in de historische haven en kunnen we samen met Hoogkerk aan de slag! Maar dan hebben we iets concreets aan te bieden aan sponsors en subsidienten voor de financiering van het vervolg. Voor die eerste stap is ongeveer 7.000 euro nodig.

Stem op de Gouwzee en breng daarmee de Gouwzee naar Hoogkerk!

De Gouwzee is inmiddels te volgen op Youtube via: https://www.youtube.com/channel/UCIPpUofeXp9fLzsX8EDZGqw

Bekijk hier de eerste aflevering:

Reacties