‘Station Suikerfabriekterrein binnen 7 tot 10 jaar’

12 juni 2019Categorie: Algemeen

Station Hoogkerk op de lange baan. Mogelijk nieuw fietspad naar Hoogkerk

Door Rutger Noordam

Station Hoogkerk, voorzien bij de spoorovergang Zuiderweg, is onlangs om verschillende redenen op de lange baan geschoven. Daarentegen blijkt Station Suikerfabriekterrein nu flink naar voren gehaald te zijn in de planning, volgens ambtelijke bronnen zou het er al binnen 7 tot 10 jaar kunnen zijn. Aan de noordkant van het spoor is verder een nieuw fietspad voorzien, langs het nieuwe station, als directe verbinding van de stad met het centrum van Hoogkerk.

Station Suikerfabriekterrein veel sneller dan verwacht
Vorige week werden de plannen gepresenteerd voor de bouw van een nieuw hoofdstation in Groningen en voor de bouw van een nieuwe woonwijk aan de noordkant van het Suikerfabriekterrein. In samenhang hiermee werd daardoor meer bekend over een nieuw station Suikerfabriekterrein, dat tot nog toe alleen genoemd werd als iets van de verre toekomst. Daarin blijkt verandering te zijn gekomen. Om het Suikerfabriekterrein te ontwikkelen als woongebied is een tunnel noodzakelijk, die de noordkant en de zuidkant onder het spoor door verbindt. Bovenop die tunnel is nu ook een station Suikerfabriekterrein voorzien en al vrij snel, een termijn van over 7 tot 10 jaar is genoemd. Op de plankaart die is vrijgekomen komt de tunnel met het nieuwe station aan het spoor precies ter hoogte van het bijzondere bankje van Reinier van den Berg in de bocht van het    fietspad Het Hegepad. Door deze ligging van station Suikerfabriekterrein kan ook de belangrijke spoorovergang Peizerweg gewoon openblijven met de nieuwste richtlijnen van Prorail (zie verderop). Er zijn nog veel puzzelstukken volgens de stedenbouwkundig ontwerpers, maar het ligt in de bedoeling om een fietspad aan de noordkant van het spoor te maken, langs het station, onder de Johan van Zwedenlaan door, direct vanaf de stad naar het centrum van Hoogkerk.


Maquette Suikerfabriekterrein-Noord, gezien vanaf Hoogkerk. Het witte blokje rechts staat voor het geplande station. Via een groen voorplein is het station verbonden met wegen richting het centrum en het park met haventje tussen de nieuwe wijk en Hoogkerk.

Station Hoogkerk komt er eerst niet, in verband met grote consequenties.
Om uiteenlopende redenen is Station Hoogkerk aan de Zuiderweg dus naar achteren geschoven. De nieuwste richtlijnen van Prorail bepalen dat er in de invloedsfeer van een station binnen circa 1300 meter geen gelijkvloerse kruising meer mag voorkomen. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld de spoorovergang Zuiderweg dicht zou moeten en het dorp Hoogkerk in tweeën zou worden gespleten, als er geen geld is voor  een tunnel onder het spoor aldaar. De Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) heeft afgelopen jaren in overleggen met de gemeente herhaaldelijk aangegeven een station Hoogkerk een heel positieve ontwikkeling te vinden, maar volkomen ongewenst als dat de consequentie heeft van een gesloten spoorovergang Zuiderweg. Een vroegere VWH-enquête gaf al aan dat 80% van de bewoners van Hoogkerk en omgeving datzelfde standpunt heeft, nog afgezien van hoe nadelig dit zou zijn voor de winkels in Hoogkerk centrum. Verkenningen naar een station Hoogkerk hebben onlangs  uitgewezen dat voor een fietstunnel onder het spoor samen met een nieuwe weg aan de noordkant van het spoor twee keer zoveel geld benodigd is als het gereserveerde budget tot nog toe, een tunnel voor auto’s en fietsers zou de gemeente Groningen zelfs een eigen extra uitgave van tenminste 30 miljoen euro opleveren in deze tijden van gemeentelijke financiële krapte.

Spoorovergang Vierverlaten
Bij de bouw van een station Hoogkerk ten oosten van de Zuiderweg zou overigens ook de spoorovergang Vierverlaten mogelijk dicht moeten, want die ligt 900 meter verderop. Onder al deze omstandigheden heeft de gemeente Groningen nu gelukkig afgezien van een station Hoogkerk, men vond bij de gemeente een gesloten spoorovergang Zuiderweg zonder tunnel uiteindelijk eigenlijk geen optie. Voor de middellange termijn is de mogelijkheid van een station Hoogkerk overigens nog wel aangehouden, maar dan voor een wat meer geavanceerd type treinen.

Plankaart Suikerfabriekterrein. Afbeelding: Gemeente Groningen.

Rutger Noordam is bestuurslid van Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH).

Reacties