Start campagne Stem van Hoogkerk

31 augustus 2022Categorie: Bewonersinitiatief Gemeente VWH Hoogkerk

Persbericht, 29 augustus 2022

Van 3 tot en met 26 september kunnen bewoners van Hoogkerk, Gravenburg, Buitenhof en omliggende buurtschappen hun stem uitbrengen op Stem van Hoogkerk. Zij kunnen kiezen uit negen verschillende ideeën in Hoogkerk en omgeving. Deze ideeën zijn nu in te zien via www.stemvanhoogkerk.nl. Op deze manier beslissen bewoners over de besteding van het wijkbudget, waarbij jaarlijks een bedrag van circa € 30.000,- verdeeld wordt over projecten in de wijk.

Hoe werkt het stemmen?
Dit jaar maken we voor het eerst gebruik van stemvanhoogkerk.nl. Op deze site maakt u gemakkelijk een account aan, waarna u uw stem kunt uitbrengen door uw eigen top-3 te maken van welke ideeën u het belangrijkst vindt voor de wijk. Het is ook mogelijk om via de post te stemmen: knip het stemformulier uit in de Westerkrant, vul het in en stuur het op naar Vereniging Wijkraad Hoogkerk, Zuiderweg 70-5, 9744 AP Hoogkerk. Of lever het in bij de postbus in de hal van het Dorpshuis Hoogkerk.

Hoe gaat het verder?
Begin oktober maken we de uitslag bekend. De winnende ideeën worden gedetailleerder uitgewerkt en onderzocht door de gemeente en er wordt een inschatting gemaakt van de kosten. Op basis daarvan wordt er in samenwerking met de indieners gewerkt aan de uitvoering van hun ideeën.

Van wijkbudget naar burgerbegroting?
We werken nu een aantal jaren met het systeem waarbij bewoners kunnen besluiten over een deel van het gemeentegeld (€ 3,- per bewoner): het wijkbudget. Dit heeft al veel opgeleverd in Hoogkerk, Buitenhof en Gravenburg. Denk aan de aanleg van een historische haven, verkeersaanpassingen in de Kerkstraat, een looppad langs de Noodweg en het entreekunstwerk bij de Zuiderweg. Voor veel van deze projecten geldt dat de bijdrage uit het wijkbudget een aanzet is voor de gemeente en andere partijen om een project mogelijk te maken.
In samenwerking met de gemeente onderzoeken we op dit moment manieren om burgers nog meer zeggenschap te geven in hun wijk. Bijvoorbeeld door middel van een burgerbegroting, waarbij bewoners zeggenschap krijgen over een groter deel van de gemeentebegroting en jaarlijks een democratisch proces plaatsvindt om de middelen te verdelen over projecten en doelen in de wijk. Als u hier meer over wilt weten, kijk dan op hoogkerkonline.nl/wijktop-3 of neem contact met ons op via info@vwhoogkerk.nl.

Vergeet niet uw stem uit te brengen voor de Stem van Hoogkerk!

Reacties