Wijktop 3

Wijktop-3 2022: Stem van Hoogkerk

Van 3 tot en met 26 september kunnen bewoners van Hoogkerk, Gravenburg, Buitenhof en omliggende buurtschappen hun stem uitbrengen op Stem van Hoogkerk. Zij kunnen kiezen uit negen verschillende ideeën in Hoogkerk en omgeving. Deze ideeën zijn nu in te zien via www.stemvanhoogkerk.nl. Op deze manier beslissen bewoners over de besteding van het wijkbudget, waarbij jaarlijks een bedrag van circa € 30.000,- verdeeld wordt over projecten in de wijk.

Hoe werkt het stemmen?

Dit jaar maken we voor het eerst gebruik van stemvanhoogkerk.nl. Op deze site maakt u gemakkelijk een account aan, waarna u uw stem kunt uitbrengen door uw eigen top-3 te maken van welke ideeën u het belangrijkst vindt voor de wijk. Het is ook mogelijk om via de post te stemmen: knip het stemformulier uit in de Westerkrant, vul het in en stuur het op naar Vereniging Wijkraad Hoogkerk, Zuiderweg 70-5, 9744 AP Hoogkerk. Of lever het in bij de postbus in de hal van het Dorpshuis Hoogkerk.

Hoe gaat het verder?

Begin oktober maken we de uitslag bekend. De winnende ideeën worden gedetailleerder uitgewerkt en onderzocht door de gemeente en er wordt een inschatting gemaakt van de kosten. Op basis daarvan wordt er in samenwerking met de indieners gewerkt aan de uitvoering van hun ideeën.

Van wijkbudget naar burgerbegroting?

We werken nu een aantal jaren met het systeem waarbij bewoners kunnen besluiten over een deel van het gemeentegeld (€ 3,- per bewoner): het wijkbudget. Dit heeft al veel opgeleverd in Hoogkerk, Buitenhof en Gravenburg. Denk aan de aanleg van een historische haven, verkeersaanpassingen in de Kerkstraat, een looppad langs de Noodweg en het entreekunstwerk bij de Zuiderweg. Voor veel van deze projecten geldt dat de bijdrage uit het wijkbudget een aanzet is voor de gemeente en andere partijen om een project mogelijk te maken.
In samenwerking met de gemeente onderzoeken we op dit moment manieren om burgers nog meer zeggenschap te geven in hun wijk. Bijvoorbeeld door middel van een burgerbegroting, waarbij bewoners zeggenschap krijgen over een groter deel van de gemeentebegroting en jaarlijks een democratisch proces plaatsvindt om de middelen te verdelen over projecten en doelen in de wijk. Als u hier meer over wilt weten, neem contact met ons op via info@vwhoogkerk.nl. Ons proces tot nu toe is verwerkt in een handig boekje:

Klik hier of op de afbeelding om de e-publicatie te bekijken (PDF).

 

Wat is de wijktop-3?

Elk jaar stelt de gemeente uit het gebiedsgeld een budget beschikbaar waar bewoners zelf over mogen beslissen. Dit is het wijkbudget en het bestaat uit € 3,- per inwoner. Voor Hoogkerk, Gravenburg en Buitenhof komt dat neer op 30.000 euro. Om te bepalen waar deze gelden aan besteed worden, houden we jaarlijks een stemming onder de bewoners in deze wijken. Zo ontstaat elk jaar een top-3, of vier, of vijf van de dingen die bewoners belangrijk vinden en waar de gemeente tijd en geld aan moet besteden.

Wat is het nut van de wijktop-3?

De gemeente wil graag weten wat bewoners belangrijk vinden. De uitslag van de wijktop-3 wordt daarom erg serieus genomen. Als wij bewoners aangeven dat we geld willen besteden aan een bepaald doel, bijvoorbeeld een outdoor fitness voorziening, dan gaat de gemeente kijken of en hoe dat uitvoerbaar is (de zogenaamde ‘quick scan’). Vaak is het wijkbudget niet voldoende om een bepaald project of voorziening uit te voeren. Dan wordt door de indieners, of door de gemeente gezocht naar middelen om het mogelijk te maken. Zo hebben we in Hoogkerk al veel voor elkaar gekregen. Denk aan de aanpassingen aan de Kerkstraat, de Historische Haven, de fitnessvoorziening bij de Ruskenveense plas en zo meer. Soms is de gemeente zelf geen voorstander van een plan, bijvoorbeeld de aanleg van een zebrapad. Dan kan de stem van bewoners door het wijkbudget de doorslag geven, waardoor de wens van bewoners toch wordt uitgevoerd.

Wat kan ik zelf doen?

Als je een project aandraagt, dan verwachten we dat je je daarvoor ook wilt inzetten. Bijvoorbeeld door mee te denken en beslissen over de uitvoering. Stel je wilt een nieuw speeltuintje in je buurt: welke toestellen moeten er dan komen? Dit hoef je natuurlijk niet alleen te doen, maar samen met buurtbewoners in overleg met de gemeente. Soms is het nodig om extra gelden te verzamelen om jouw voorstel tot uitvoering te brengen. Het kan zijn dat de gemeente dit oppakt, maar soms moet je ook zelf aan de slag, bijvoorbeeld om subsidies te verkrijgen. Als je daarbij ondersteuning nodig hebt kun je altijd bij ons aankloppen.

 

Vereniging Wijkraad Hoogkerk

 

 

Wijktop-3 2020-2021

Klik op de afbeelding om een grotere versie te bekijken.

De uitslag van de wijktop 3 2020-21 is bekend! Van 16 juni tot 14 juli 2021 kon u uw stem uitbrengen op één van de 13 projecten. Het bericht over de uitslag kunt u hier lezen: Uitslag wijktop-3 bekend! – Hoogkerkonline.nl

Bekijk hier de top-6:

  1. Voetpad langs de Zijlvesterweg
  2. Verfraaiing centrum Hoogkerk
  3. Uitbreiding voorzieningen Ruskenveense plas
  4. Snelheidsmaatregelen Zuiderweg
  5. Renovatie en uitbreiding speeltuintjes Ruskenveen
  6. Outdoor gym Gravenburg

Vervolg
We gaan met de initiatiefnemers in gesprek over de uitvoering van hun voorstel en wat daarvoor nodig is.