Samenwerking WIJ-teams en huisartsen voor betere toegang tot jeugdhulp

5 oktober 2017Categorie: Gemeente

GRONINGEN – De WIJ-teams en de huisartsen in Groningen gaan intensiever samenwerken voor een betere toegang tot jeugdhulp.

De pilot ‘Ondersteuner jeugd en gezin’ vindt plaats in de wijken Vinkhuizen en Hoogkerk. De ondersteuner jeugd en gezin is de schakel tussen de WIJ-teams en de huisartsen en werkt gedurende de pilotperiode vanuit de WIJ-teams.

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Het versterken van de samenwerking tussen de huisartsen en de gemeentelijke WIJ-teams leidt tot laagdrempelige zorg dichtbij de gezinnen. De kennis bij de WIJ-teams en de huisartsen komt zo beter beschikbaar.”

Ondersteuner jeugd en gezin

De ondersteuner jeugd en gezin geeft advies aan de jongere en de opvoeders. Ook kan de ondersteuner contact met de school onderhouden. Hij maakt een inschatting van de aanwezige mogelijkheden en beperkingen van het gezin zodat de zorg beter aansluit op de vraag en de omstandigheden.

De huisarts heeft een verwijsfunctie naar alle vormen voor jeugdhulp en is in die jeugdhulp daarom een belangrijke partner voor voor jongeren, hun ouders en gemeenten.

Deelnemers

Het Gezondheidscentrum De Vuursteen, Huisartsen De Held en Huisartsenpraktijk Boddeus en Steenbergen doen mee met de pilot. Ook de zorgaanbieders Accare en OCRN werken mee.

Bron: Groninger Gezinsbode

Reacties