PublieksVerslag Wijkcommissie Hoogkerk Zuid 2 maart 2017.

28 april 2017Categorie: Algemeen

Op 2 maart was de halfjaarlijkse vergadering van de commissie Hoogkerk Zuid. De volgende onderwerpen zijn besproken:

 1. Actualisering Bestemmingsplan Hoogkerk Zuid.
  De Gasunie en de Provincie willen graag uitbreiding van de wettelijke ruimte voor geluidsemissies door bedrijven. Bij navraag heeft de deskundige van de gemeente geantwoord dat de aanwezige geluidruimte voldoende is en er is geen noodzaak om die uit te breiden.
 2. Groenonderhoud/verkeer.
  De struiken worden elke 4 jaar gesnoeid. Voor het vellen van bomen is een aparte wettelijke procedure.
  In het Julianapark bij de picnicktafel ligt veel zwerfvuil nadat de afvalbakken zijn verwijderd ivm Oud- en Nieuw en niet teruggeplaatst. Dit punt is ingebracht bij de gemeente.
  Een bewoner uit de Lofversstraat heeft bij de wijkwethouder een voorstel ingediend om samen met de bewoners de mogelijkheden te onderzoeken voor een speelplek en verbetering van de groenvoorziening. De gemeente neemt met haar contact op.
  Bewoners in de Jordensstraat hebben ook een dergelijk verzoek ingediend voor een speelplek. De gemeente heeft dit verzoek afgewezen. Er zijn in de Jordensstraat ook klachten over het groenonderhoud, waarbij het snoeiafval soms een week blijft liggen.
  Het grasveld in de Molukse wijk wordt door mollen overhoop gehaald. Dit is gemeld bij de gemeente.
  De Borgschouw wordt vanuit de gemeente georganiseerd en staat los van de wijkschouw die bewoners zelf organiseren. De volgende eigen wijkschouw komt na de zomer.
  Volgens bewoners rijdt de bus te hard in de wijk. Dit kan men bij Qbuzz melden: 0900 – 7289965 met vermelding van zoveel mogelijk gegevens: datum, tijdstip, precieze locatie, rijrichting, etc.
  Er zijn klachten over parkeerproblemen in de Industriestraat. Deze klacht wordt besproken in het Leefbaarheidsoverleg bij het WIJ-team.
  Meldingen woonomgeving
  Bewoners moeten zelf bij de gemeente klachten melden op tel. 14050. Of op https://gemeente.groningen.nl/meldingen-en-klachten . Het helpt ook wanneer dan een foto wordt meegestuurd van de situatie.
 3. De kinderactiviteiten op 15 februari, met behulp van studenten, gingen niet door om organisatorische reden. De speeltuin is dicht. Het feit dat meerdere speelplekken in de wijk voorkomen kan ook een reden zijn dat nu geen kinderen naar de Speeltuin komen. Het WIJ-team wil ondersteuning geven bij het betrekken van de bewoners bij de speeltuin.
 4. Bouw Afvalwaterzuiveringsinstallatie Suiker Unie op de vloeivelden bij Hoogkerk-Zuid ter hoogte van de HN Werkmanstraat en de Hendrik Lofversstraat. De omgevingsvergunning was in de vakantieperiode gepubliceerd en daardoor bij de omwonenden ontgaan. Op 14 februari was een goed gesprek tussen omwonenden met de Suiker Unie. Voor sommige bewoners is de zicht belemmerd door de muur van de installatie. De Suiker Unie heeft toegezegd dat deze muur wordt ‘veraangenaamd’ met ‘all-weather’groen, geschikt voor alle seizoenen. de SU zal de VWH voortaan direct informeren over nieuwe ontwikkelingen. Overigens kan iedereen een omgevingsvergunningsapp op de smartphone installeren. Zie https://gemeente.groningen.nl/bekendmakingen .
 5. Een idee is om een voetbalkooi te plaatsen naast de Kreukelhof ook om de hangjeugd uit het park weg te leiden. Men is vrij om dit in te brengen op de Jaarvergadering van de VWH op 11 april.

De volgende vergadering is donderdag 5 oktober 2017.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt voor de dorpscommissie, of onderwerpen die besproken moeten worden, kunt u die indienen bij de VWH via info@vwhoogkerk.nl

Reacties