Lintje voor Mevrouw Kailola uit Hoogkerk.

27 april 2017Categorie: Algemeen

Gisteren  heeft burgemeester Peter den Oudsten de Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Mevrouw M.A. (Ietje) Kailola (77) uit Hoogkerk werd benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau. Hieronder staat de  officiële nadere toelichting met een naschrift van de redactie.

Mevrouw Kailola wordt onderscheiden voor haar inzet voor de kwetsbare mens en in het bijzonder voor vluchtelingen en ouderen. In het verleden vanuit haar professie en tot op heden op onbezoldigde basis. Nadat zij voor Muhabat, een landelijke organisatie voor diaconaal maatschappelijk werk te Nijmegen, als regionaal consulent had gewerkt, ging zij aan de slag bij ZOA Groningen, een Nederlandse Christelijke hulporganisatie.

Vrijwillig
Omdat de afdeling psychosociale hulpverlening in 2001 om financiële problemen werd opgeheven, heeft mevrouw Kailola haar kennis en ervaring vanaf dat moment op vrijwillige basis ingezet. Zij is van 1999 tot 2008 vanuit de ANBO lid geweest van de Ouderenraad Groningen en maakte deel uit van de werkgroep Sociaal Economische Hulpverlening. Van 2006 tot 2012 was mevrouw Kailola lid van de werkgroep Sociaal Economische Hulpverlening binnen de Vereniging Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen (SOOG). Zij verzorgde de aanvragen voor bijzondere bijstand en hielp ook cliënten, met name van Indische-Molukse afkomst, bij het invullen van formulieren voor de inkomstenbelasting.

Werkgroep
Midden jaren ’90 had mevrouw Kailola zitting in de werkgroep bezorgde bewoners van de Vereniging Toma. Zij nam deel aan de Initiatiefgroep Senang Bersama, een tijdelijke werkgroep om aandacht te vestigen op Molukse en Indische ouderen in de zorg. Zij heeft zich enorm ingezet om de voorziening Senang Bersama te behouden in de ontwikkeling van de WMO. En tot op heden verricht zij hiervoor nog vrijwillige werkzaamheden. Tevens trad mevrouw Kailola toe tot de Cliëntenraad van het zorgcentrum De Veldspaat en hield nauwlettend de vinger aan de pols bij haar contacten met de cliënten, vrijwilligers, zorgpersoneel en het management. Dit geldt ook voor de contacten die zij onderhoudt met diverse zorgorganisaties en de gemeente Groningen.

Persoonlijk Welzijn
Behalve de zorgkwaliteit is het persoonlijk welzijn een belangrijk aspect voor mevrouw. Als een cliënt iets mankeert, neemt zij persoonlijk contact op en gaat op bezoek. Alsof mevrouw nog niet genoeg werkzaamheden verricht, is zij van plan om in de toekomst stagiaires te gaan begeleiden in samenwerking met opleidingen.

Naschrift redactie
Vandaag (Koningsdag) heeft mevrouw Kailola hapjes verkocht waarvan de winst ten goede komt aan een kwetsbare groep in Indonesië.
Begin in de jaren ’60 was zij ambtenaar van de toenmalige gemeente Hoogkerk.

 

Reacties