Praat mee over het centrum van Hoogkerk

23 mei 2022Categorie: Activiteit Bedrijfsleven VWH Hoogkerk

Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) zal de presentatie zijn van de conceptschets voor het centrum van Hoogkerk. Deze schets is ontworpen door ingenieursbureau Sweco BV naar aanleiding van gesprekken met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden over thema’s als groen, klimaatbestendigheid, verkeersveiligheid en recreatie. Tijdens de jaarvergadering op 31 mei hebt u de gelegenheid om de schets te bekijken en commentaar te geven.

Jaarvergadering VWH
We heten u van harte welkom bij onze jaarvergadering. Jaarlijks organiseert de wijkraad een algemene vergadering waarin een terugkoppeling wordt gegeven van het afgelopen jaar en de plannen van de wijkraad voor het komende jaar. De vergadering start om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) in de grote zaal van Dorpshuis Hoogkerk (Zuiderweg 70). De agenda van de jaarvergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Bestuursverkiezing
 4. Begroting en verantwoording
 5. Notulen jaarvergadering 18 mei 2021
 6. Jaarverslag 2021
 7. Werkplan 2022
 8. Proces wijkdemocratie
 9. Wijktop-3 2022
 10. Rondvraag
 11. Pauze
 12. Presentatie conceptschets centrum Hoogkerk

Bekijk hier de bijlagen:
Jaarverslag Vereniging Wijkraad Hoogkerk 2021
Notulen jaarvergadering 18 mei 2021


Uw voorstel voor de wijktop-3
Wij vernemen graag uw voorstel voor de wijktop-3 van 2022 voor Hoogkerk, Buitenhof en Gravenburg. Wat is uw idee voor uw buurt of voor de wijk? Door het wijkbudget maken we mogelijk dat voorstellen van bewoners uitgevoerd kunnen worden. Jaarlijks is er een budget beschikbaar van 3 euro per inwoner. Voor Hoogkerk komt dat neer op 30.000 euro. Een deel daarvan reserveren we voor kleine, gemakkelijk uitvoerbare projecten. De rest wordt in stemming gebracht. Jaarlijks ontstaat zo een wijktop-3 (of 4!) van dingen die bewoners van Hoogkerk belangrijk vinden. Een mooi voorbeeld van een project is de conceptschets die op 31 mei gepresenteerd wordt. Andere voorbeelden zijn de Historische Haven Hoogkerk, aanpassingen aan de Kerkstraat en het kunstwerk op de rotonde van de Zuiderweg. Vaak geldt dat projecten niet geheel uit het wijkbudget vergoed kunnen worden, maar dat het wijkbudget een aanzet biedt voor gemeente en andere sponsoren om zulke projecten mogelijk te maken. Meer informatie over het proces van de wijktop-3 vindt u op west050.nl.

 

Reacties