Oproep wijktop-3: wat is jouw voorstel?

21 juni 2022Categorie: Bewonersinitiatief Gemeente VWH Hoogkerk

Lever nu je voorstellen in voor de wijktop-3 2022! Heb jij iets wat je belangrijk vindt voor je straat, buurt of wijk? Woon je in Hoogkerk, Gravenburg, Buitenhof, Leegkerk, De Kring of de Peizerwegbuurt? Bespreek je idee met je buurtgenoten en lever het in bij de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH). Dit kan (bij voorkeur) per mail via info@vwhoogkerk.nl

Voorbeelden kunnen zijn: verkeer(sveiligheid), vergroening, een buurtfeest of activiteit ten goede van de buurt, een (gratis) voorziening voor buurtbewoners enzovoort. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat thema’s als verkeer en de openbare ruimte vaak hoog eindigen. Dat is niet verkeerd, maar we willen open staan voor alle thema’s die binnen onze wijken spelen. Denk aan eenzaamheid, overgewicht of armoede. Heb jij een voorstel dat aansluit bij een van deze thema’s, dan horen we dat graag! Ook als je eerder een voorstel hebt aangedragen dat het niet heeft gehaald in de stemming, maar dat je wel belangrijk vindt: dien het opnieuw bij ons in!

Budget kleine doelen
Ook dit jaar willen we een deel van het wijkbudget besteden aan ‘kleine doelen’. Dit zijn kleine projecten die gemakkelijk uitvoerbaar zijn. Denk aan een activiteit, een klein project (bijvoorbeeld een buurtbieb). Voor dit budget is 5000 euro beschikbaar.

 

Wat is de wijktop-3?

Elk jaar stelt de gemeente uit het gebiedsgeld een budget beschikbaar waar bewoners zelf over mogen beslissen. Dit is het wijkbudget en het bestaat uit € 3,- per inwoner. Voor Hoogkerk, Gravenburg en Buitenhof komt dat neer op 30.000 euro. Om te bepalen waar deze gelden aan besteed worden, houden we jaarlijks een stemming onder de bewoners in deze wijken. Zo ontstaat elk jaar een top-3, of vier, of vijf van de dingen die bewoners belangrijk vinden en waar de gemeente tijd en geld aan moet besteden.

Wat is het nut van de wijktop-3?

De gemeente wil graag weten wat bewoners belangrijk vinden. De uitslag van de wijktop-3 wordt daarom erg serieus genomen. Als wij bewoners aangeven dat we geld willen besteden aan een bepaald doel, bijvoorbeeld een outdoor fitness voorziening, dan gaat de gemeente kijken of en hoe dat uitvoerbaar is (de zogenaamde ‘quick scan’). Vaak is het wijkbudget niet voldoende om een bepaald project of voorziening uit te voeren. Dan wordt door de indieners, of door de gemeente gezocht naar middelen om het mogelijk te maken. Zo hebben we in Hoogkerk al veel voor elkaar gekregen. Denk aan de aanpassingen aan de Kerkstraat, de Historische Haven, de fitnessvoorziening bij de Ruskenveense plas en zo meer. Soms is de gemeente zelf geen voorstander van een plan, bijvoorbeeld de aanleg van een zebrapad. Dan kan de stem van bewoners door het wijkbudget de doorslag geven, waardoor de wens van bewoners toch wordt uitgevoerd.

Wat kan ik zelf doen?

Als je een project aandraagt, dan verwachten we dat je je daarvoor ook wilt inzetten. Bijvoorbeeld door mee te denken en beslissen over de uitvoering. Stel je wilt een nieuw speeltuintje in je buurt: welke toestellen moeten er dan komen? Dit hoef je natuurlijk niet alleen te doen, maar samen met buurtbewoners in overleg met de gemeente. Soms is het nodig om extra gelden te verzamelen om jouw voorstel tot uitvoering te brengen. Het kan zijn dat de gemeente dit oppakt, maar soms moet je ook zelf aan de slag, bijvoorbeeld om subsidies te verkrijgen. Als je daarbij ondersteuning nodig hebt kun je altijd bij ons aankloppen.

Vereniging Wijkraad Hoogkerk

Reacties