Oproep laatste informatiebijeenkomst Verkenning Windplatform Groningen

24 februari 2020Categorie: Gemeente

PERSBERICHT

Op 11 maart (Roodehaan) en 12 maart (Westpoort) vinden de laatste informatiebijeenkomsten van de verkenning naar windenergie door het Windplatform plaats. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van de verkenning tot nu toe gepresenteerd. Als u bij de bijeenkomst aanwezig wil zijn moet u zich even opgeven via het aanmeldformulier op onze website: www.windplatformgroningen.nl.

Sinds afgelopen oktober verkent het Windplatform de mogelijkheid naar het opwekken van windenergie bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n. In het Windplatform werken de coöperatieve vereniging Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen samen.

Nog niets besloten
Het is belangrijk om te weten dat er nog niets besloten is over de komst van windmolens. Dat kan ook niet: om tot besluitvorming te komen is gezamenlijk onderzoek -een verkenning- zowel belangrijk als nodig. In het Windplatform is de afgelopen maanden samen met betrokkenen verkend of windenergie haalbaar is. En als dat haalbaar is: onder welke voorwaarden. Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen zijn uitgenodigd om te laten weten wat zij denken, willen en vinden. Daarom waren er persoonlijke gesprekken, inloopavonden en klankbordgroepen.

Uitkomsten
De uitkomsten tot nu toe zijn de basis voor het advies dat wordt gegeven aan de gemeenteraad. Hier worden de uitkomsten van een enquête onder inwoners nog aan toegevoegd. Deze enquête doet de RUG na de informatieavonden. Naar verwachting besluit de gemeenteraad in juni 2020 of, en onder welke voorwaarden windenergie haalbaar is op zoekgebieden Westpoort en/of Roodehaan/Stainkoel’n. Dit besluit moet daarna nog goedgekeurd worden door Provinciale Staten.

Reacties