Openbare hoorzitting verkeersveiligheid 23 mei in Stadhuis

15 mei 2017Categorie: Verkeer

Verkeersoverlast is nu de meest ervaren overlast. Dit blijkt uit gegevens van het Meldpunt Overlast. De gemeenteraad heeft dit thema dan ook nadrukkelijk geagendeerd. Problemen benoemen eenvoudiger is dan het vinden van oplossingen, zeker als het budget beperkt is. De raad wil toch samen met deskundigen en bewoners blijven werken aan optimale verkeersveiligheid.

Via Facebook en Twitter is massaal op gereageerd op de vraag om onveilige verkeerssituaties te melden. Op een expertmeeting van de raadscommissie Beheer en Verkeer gaven verschillende deskundigen hun visie op de verkeersveiligheid.

De volgende stap is nu een openbare hoorzitting voor organisaties van buurt/wijkbewoners over wat er leeft m.b.t. verkeersveiligheid. De raad ziet hen als gesprekspartner. Hen is gevraagd wat zij zien als de drie meest onveilige situaties in hun wijk en in welke richting een oplossing gevonden kan worden, ook wat zij zelf daarin kunnen betekenen. Het gaat daarbij vooral om aanpassing van de inrichting van de weg, handhaving door de politie of gedragsbeïnvloeding van de weggebruiker. 15 bewonersorganisaties spreken in op de hoorzitting. Uit Groningen Noord-West oa. de verkeerscommissie VWH, wijkraad de Held en de verkeerscommissie Reitdiep.

De openbare Hoorzitting is woensdag 23 mei 20.00 uur in de raadszaal in het Stadhuis. Er is ook een live uitzending via  http://groningen.raadsinformatie.nl

Meer achtergrondinformatie 

Reacties