Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften geurhinderniveau Icopal

19 maart 2017Categorie: Algemeen Gemeente

Bekendmaking ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften: Icopal, Hoendiep 316, 9744 TC Groningen – maatwerkvoorschriften om een aanvaardbaar geurhinderniveau te bewerkstelligen (201770427)

Burgemeester en wethouders van Groningen maken bekend een besluit te hebben genomen over de volgende aanvraag.
Bekendmaking besluit tot opleggen van maatwerkvoorschriften

Dit besluit ligt vanaf 9 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen van de afdeling VTH, Harm Buiterplein 1.
Download dit ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften Icopal

Een bezwaarschrift kunt u tot en met 19 april 2017 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Schriftelijk bij de afdeling VTH, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling zienswijzen indienen, belt u dan met het Loket Bouwen en Wonen, telefoon 14050. U kunt dan een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Groningen, 8 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Groningen

Reacties